Tehtävämme

  • Tulliselvitys ja -verotus
  • Ulkomaanliikenteen valvonta
  • Tullirikosten torjunta
  • Ulkomaankaupan tilastointi
  • Tullilaboratoriotutkimukset
  • Hiilirajamekanismi