Tasa-arvo toteutuu Tullissa jokapäiväisissä valinnoissa 

Tulli edistää toiminnassaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Kaikilla organisaatiotasoilla toimintaa määrittävät Tullin arvot, jotka ovat arvostaminen, luottamus, osaaminen ja palvelu. Jokainen arvo sisältää ajatuksen oikeudenmukaisuudesta ja yksilön arvostuksesta. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työelämän monimuotoisuus kuuluvat myös Tullin strategian tavoitteisiin.

 

Tullilla on vastuu tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta toiminnasta sekä viranomaisena että työnantajana. Tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa on pohjimmiltaan kysymys samasta asiasta – ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta sekä tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja kannustavan työilmapiirin luomisesta.

Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelman on laatinut Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluu työantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla tuetaan hyvän työilmapiirin kehittämistä, joka on koko työyhteisön yhteinen haaste. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseksi vuosille 2020–2022. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan seuraavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteydessä. Palkkatasa-arvon toteutumista seurataan palkkatyöryhmässä.
 

Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022