Arvomme

Arvomme kuvaavat yhteisiä toimintatapojamme ja työkulttuuria organisaatiossamme. Ne ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme. Yhdessä arvot muodostavat kokonaisuuden - arvostavan, luotettavan, osaavan ja palvelevan Tullin

Arvostaminen

Suhtaudun kaikkiin ihmisiin yhdenvertaisesti, myös eri tavalla ajatteleviin ja toimiviin. Arvostan työyhteisöäni ja pidän työtäni merkityksellisenä.

Luottamus

Rakennan toiminnallani yhteiskunnan ja kansalaisten luottamusta Tulliin. Luotan työkavereihini.

Osaaminen

Kehitän omaa ja työyhteisöni ammattitaitoa aktiivisesti. Tuon uusia ajatuksia ja ideoita rohkeasti esille.

Palvelu

Tarjoan sujuvaa palvelua kaikissa toimintaympäristöissä. Edistän työssäni vuorovaikutusta ja vahvistan toiminnallani Tullin edelläkävijyyttä.