Organisaatio ja johto

Tullia johtaa pääjohtaja. Tullissa on yksiköt (osastot, Tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeudenvalvonta sekä sisäinen tarkastus) ja niiden ohjaamat toimintayksiköt (toiminnot ja tullit).

Tullissa on yksiköt (osastot, Tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeudenvalvonta, sisäinen tarkastus) ja niiden ohjaamat toimintayksiköt (toiminnot ja tullit).
Ulkomaankauppa- ja verotusosastoon kuuluvat toiminnot ovat asiakkuus ja veronkanto, tilastointi ja tullaus.
Valvontaosastoon kuuluvat toiminnot ovat analyysi ja tiedustelu, tullivalvonta, tutkinta ja yritystarkastus.
Hallinto-osastoon kuuluvat toiminnot ovat henkilöstöhallinto, taloushallinto, materiaalihallinto, hankinnat, koulutus, tietohallinto ja viestintä.
Toimipaikkaosastoon kuuluvat tullit ovat Meritulli, Lentotulli, Vaalimaan tulli, Nuijamaan tulli, Imatran tulli, Tornion tulli ja Maarianhaminan tulli.

 

Tullin johtoryhmä

Tullin johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Tullin osastojen päälliköitä Tullin toiminnan johtamisessa sekä yleisiä toimintalinjoja koskevassa päätöksenteossa.
Tullin johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja puheenjohtajana, Tullin osastojen päälliköt, talousjohtaja ja viestintäjohtaja.

Hannu Mäkinen

Hannu Mäkinen, pääjohtaja

Jarkko Saksa

Jarkko Saksa, ulkomaankauppa- ja verotusosasto

Sami Rakshit

Sami Rakshit, valvontaosasto

Maritta Haapasalmi

Maritta Haapasalmi, toimipaikkaosasto

Hannu Lappi

Hannu Lappi, hallinto-osasto

Pekka Pylkkänen

Pekka Pylkkänen, talousjohtaja

Mika Parkkonen

Mika Parkkonen, viestintäjohtaja