Henkilötietojen käsittely koulutuksessa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tullin koulutus vastaa yhteistyöoppilaitoksen järjestämän Tullialan ammattitutkinnon tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja koordinoi asiakasyrityksille järjestettäviä maksullisia asiakaskoulutuksia.

Tullin koulutus käsittelee henkilötietoja

 • koulutusten ja opetuksen järjestämiseksi.
 • suoritettujen koulutusten ja opintosuoritusten hallintaan ja tilastointiin.
 • koulutus- ja opetustoiminnan kehittämiseen.
 • toimintaan liittyvässä viestinnässä.

Tullin koulutuksen oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1, alakohtaan e.

Henkilötietoryhmät

Tullin koulutus kerää asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • oppilaitos
 • suoritettu tutkinto

Verkko-oppimisympäristön (Moodle) käyttäjät voivat tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kuvan, kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

Verkko-oppimisympäristön käytön seurantaa ja käyttäjätukea varten lokitietoihin kerätään käyttäjän IP-osoite, tapahtuma (käyttäjän tekemä toimenpide) ja tapahtuman ajankohta.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään ilmoittautumisen ja rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja saadaan myös yhteistyöoppilaitoksilta ja asiakasyrityksiltä.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tullin koulutuksen hallussa olevia henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Verkko-oppimisympäristössä (Moodle) käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

Tullin koulutuksen keräämiä henkilötietoja käsittelevät Tullin koulutuksen henkilöstö, palveluntarjoajien sovellusylläpidon henkilöt sekä sellaiset Tullin henkilöt, joilla on pääsy koulutuksen käyttämiin tietojärjestelmiin.

Henkilötietojen säilytys- ja poistoajat

Tullin koulutuksen keräämiä henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukainen aika. Säilytysajat on täsmennetty Tullin tiedonhallintasuunnitelmassa.

Keskeisimmät Tullin koulutuksen keräämien henkilötietojen säilytysajat:

 • Läsnäolo- ja osallistujalistat 10 v
 • Kurssimateriaalit 3 v
 • Kurssiosien tai kurssien suoritukset ja arvosanat 25 v
 • Kurssipalautteet 5 v

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Terttu Lehti
terttu.lehti(at)tulli.fi