Saavutettavuusseloste: Sanoma-asioinnin lupapalvelu

URL-osoite: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/message-exchange

Tulli pyrkii takaamaan kaikille asiakkailleen digitaalisen saavutettavuuden. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lain edellyttämiä saavutettavuusstandardeja.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Sanoma-asioinnin lupapalvelua, voit asioida kanssamme muillakin tavoilla. Voit soittaa yritysasiakkaiden tullineuvontaan, ma–pe 8–16 p. 0295 5202, tai lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Lisätietoa muista asiointitavoista ja Tullin asiakaspalvelua tarjoavien toimipaikkojen yhteystiedot löydät sivulta Ohjeet vaihtoehtoiseen asiointiin.

Palvelun saavutettavuus

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:

 • WCAG 2.1, AA-taso

Nykyinen sisällön saavutettavuustilanne:

 • Vastaa suurilta osin vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata palvelussa joitakin saavutettavuusongelmia. Pahoittelemme näitä puutteita. Jos huomaat palvelussa ongelman, jota ei ole alla olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Listaa päivitetään tulevina kuukausina sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä ja saavutettavuusongelmia poistuu.

 • Sarkainnäppäimellä liikkuminen
  • Kaikkiin käyttöliittymän elementteihin ei ole mahdollista päästä sarkainnäppäimellä (esim. kenttäkohtaiset ohjetekstit).
 • Kohdistuksen visualisointi ei ole riittävä.
  • Valittu käyttöliittymäelementti ei erotu riittävästi, elementtien kohdistusta indikoiva korostus on liian huomaamaton.
 • Sivujen otsikointi
  • Palvelu on ns. yksisivuinen sovellus (single-page app), joten ruudunlukijan varassa toimivan käyttäjän on vaikea hahmottaa sijaintiaan: ruudunlukijat huomaavat oletusarvoisesti vain sivulataukset, joten ilman tukitoimia ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa sovelluksen näkymän vaihtumisesta.
 • Tekstivastineet
  • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, jonka vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä informaatiota.
 • Palautteet ja tilatiedot
  • Järjestelmässä on palautteita (virhe- ja onnistumisilmoituksia), joita ruudunlukija ei havaitse ainakaan ilman kohdistuksen siirtoa.
 • Virheilmoitukset
  • Lomakekenttien yhteydessä annetut virheilmoitukset ovat liian epämääräisiä, jotta ruudunlukijakäyttäjä ymmärtäisi, mihin kenttään ne liittyvät.
 • Lomakekenttärivien lisääminen ja poistaminen
  • Lomakekenttärivejä lisätään ja poistetaan dynaamisesti kuvissa näkyvistä painikkeista. Näiden kenttien ja niiden toimintojen ymmärtäminen ruudunlukijan varassa voi olla hankalaa.
 • Pakolliset kentät
  • Palvelun kaikki kentät ovat oletuksena pakollisia lukuun ottamatta niitä, jotka on erikseen merkitty valinnaisiksi. Tätä ei kuitenkaan kerrota käyttäjille palvelussa. Pakollisia kenttiä ei myöskään ole määritelty ruudunlukijakäyttäjille.
 • Ankkurilinkit
  • Ankkurilinkit esitetään yksinkertaisesti linkkeinä, joille ei tarjota selitystä. Ruudunlukijakäyttäjä saattaa luulla niitä listaksi normaaleja linkkejä.
 • Ohjeet kentissä tekstinä
  • Joissain lomakekentissä ohjeita esitetään tekstimuodossa, mikä voi hämmentää ruudunlukijakäyttäjiä.
 • Sivujen kieli
  • Sivujen kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija saattaa ääntää sivun tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaan.
 • Työkalurivit
  • Painikkeet on usein sijoitettu työkaluriveille, jonka vuoksi ruudunlukijalle tulee luettavaksi puutteellista tekstiä.
 • Hyppylinkki
  • Palveluiden sivuilla on hyppylinkit, joilla voi ohittaa navigaation ja siirtyä pääsisältöön. Hyppylinkit ovat kuitenkin näkymättömiä, joten näkevät näppäimistökäyttäjät eivät pysty käyttämään niitä.
 • Otsikot
  • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esimerkiksi H2- ja H3-otsikkotasot puuttuvat monelta sivulta.
 • Kontrastit:
  • Kontrastit eivät ole riittäviä virheilmoituksissa, syöttökenttien paikanvaraajateksteissä ja syöttökenttien reunoissa.
 • Yhteyden aikakatkaisu
  • Yhteys palveluun katkeaa aikaviiveen jälkeen varoittamatta.
 • Puuttuvat tiedot
  • Puuttuvat tiedot esitetään yhdysmerkillä (”-”). Ruudunlukijat eivät yleisesti lue tällaisia merkkejä.
 • Lisätiedot
  • Lisätiedot-tekstikentältä puuttuu nimilappu.
 • Passiivinen Lähetä hakemus -painike
  • Lähetä hakemus -painike on passiivinen, jos käyttäjä ei ole valinnut käyttöehtojen hyväksymisen valintaruutua.
 • Yhteen liittyvien kenttien määrittely
  • Yhteen liittyviä kenttiä, kuten valintapainike-ja valintaruuturyhmiä ei ole liitetty toisiinsa ohjelmallisesti. Tämä vaikeuttaa kenttien merkityksen ymmärtämistä.
 • Skaalautuvuus
  • Lomakekentät eivät skaalaudu oikein esim. 400% zoomauksessa, vaan jäävät puolta lyhyemmiksi.
 • Uuteen ikkunaan aukeavat linkit
  • Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ei ole merkitty. Käyttäjä ei siis saa etukäteen tietoa, että hän siirtyy linkkiä klikatessaan pois sivulta.
 • Tyhjät rivit
  • Joitain sivuja on aseteltu rivinvaihdoilla, ja ruudunlukija lukee tällaiset rivit ”tyhjä”.
 • Englanninkielinen virheilmoitus
  • Palvelussa valintaruutujen valitsematta jättämisestä tulee virheellisesti englanninkielinen virheilmoitus.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Firefox & Chrome

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • NVDA-ruudunlukija 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Tulli arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.
 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 6/2019), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Antaa saavutettavuuspalautetta: [email protected]

 • Sanoma-asioinnin lupapalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin asiointipalvelut, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on viisi arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: [email protected]