Saavutettavuusseloste – Passitusilmoituspalvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee passitusilmoituspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään passitusilmoituspalvelua, voit käydä tekemässä passitusilmoituksen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin verkkosivuilta löydät asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat kartalla ja  toimipaikkojen aukioloajat. Tarvittaessa saat maksutta apua tullivirkailijoilta tai voit esimerkiksi sopia esim. passitusilmoituksen toimittamisesta sähköpostitse tai postitse.

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat tullineuvonnasta, p. 0295 5201.

Katso ohjeet aihtoehtoisista asiointitavoista.

Voit myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen tai toisen henkilön, tekemään passitusilmoituksen puolestasi.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuus ei täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjeita (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Kenttäkohteiset ohjeet eivät ole käytettävissä näppäinkomennoin. (WCAG 2.1.1)

 • Aikakatkaisu ilman varoitusta voi johtaa tietojen katoamiseen ja turhautumiseen. (WCAG 2.2.1)
 • Saapumisajan päivämääräkenttien täyttäminen on hankalaa, koska päivämäärätieto on jaettu kolmeen eri kenttään. (WCAG 1.3.1, 3.3.2 ja 4.1.2)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa kohdistusta siirtämättä lainkaan tietoa siitä, että lomakkeella oli virheitä, eikä pakollisia kenttiä ole erikseen merkitty, vaan niistä saa tiedon vasta virheilmoituksina. (WCAG 3.3.1, 4.1.3 ja 3.3.2)

Seuraavan sisällön saavutettavaksi saattaminen on palveluntarjoajalle kohtuuton rasite, koska palvelu korvataan vaiheittain vuonna 2023 uudella palvelulla:

 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita onnistuneista toiminnoista siirtämättä kohdistusta. (WCAG 4.1.3)
 • Etusivun Tullin logolla ei ole mitään ruudunlukijan havaitsemaa sisältöä. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)
 • Sivujen kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija saattaa ääntää sivun tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.1 ja 3.1.2)
 • Palvelun englanninkielisessä versiossa on venäjänkielinen linkki ohjeisiin. Koska linkki on kirjoitettu kyrillisin aakkosin, eikä sen kieltä ole määritelty, ruudunlukija ei pysty lukemaan linkkiä. (WCAG 3.1.2)
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3)
 • Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.11)
 • Otsikkohierarkia saattaa sekoittaa ruudunlukijakäyttäjää. (WCAG 1.3.1)
 • Sivujen otsikoiden (title) erottava osa tulee vasta sanan ”passitusilmoituspalvelu” jälkeen. (WCAG 2.4.2)
 • Kaikkia uuteen selainvälilehteen aukeavia linkkejä ei ole merkitty, joten käyttäjä ei saa etukäteen tietoa tästä toiminnallisuudesta. (WCAG 2.4.4)
 • Selaimen oletuskohdistustyyliä on vaikea nähdä kieliversioiden linkeissä ja Vahvista-linkeissä. (WCAG 2.4.7)
 • Osa lomakekentistä on ryhmitelty yhteen, mutta ryhmiä ei ole nimetty. (WCAG 1.3.1)
 • Organisaatiovalinta-kohdan valintapainikkeilla ei ole nimilappuja, jotka ruudunlukija osaisi lukea. (WCAG 4.1.2)
 • Etusivun infografiikalla ei ole tekstivastinetta, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa siitä tietoa. (WCAG 1.1.1)
 • Vaihepolun linkkien tarkoitus ja tieto valitusta vaiheesta ei välity ruudunlukijalle. (WCAG 2.4.4 ja 4,1.2)
 • Reittitiedot-osio on ruudunlukijakäyttäjille epäselvä, koska tiedot esitetään samassa näkymässä, jossa niitä muokataan. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.3)
 • Vakuudet-vaiheen valintaruuturyhmää ei esitetä ruudunlukijoille ryhmänä. (WCAG 1.3.1)
 • Useamman vakuuden lisääminen on ruudunlukijalla hankalaa, koska kaikkea tietoa ei esitetä ohjelmallisesti eikä käyttäjä ei saa tarpeeksi palautetta toiminnoista. (WCAG 4.1.2 ja 4.1.3)
 • Lomakekentille ei tarjota automaattista täydennystä. (WCAG 1.3.5)
 • Osassa pudotusvalikoista on vastausvaihtoehto katkoviiva, jota ruudunlukija ei osaa lukea. Katkoviivan merkitys on epäselvä myös visuaalisesti. (WCAG 1.1.1 ja 3.3.2)
 • Linkki ”Hae Taric-koodi” on kohdistusjärjestyksessä vasta Tallenna-painikkeen jälkeen, jolloin se jää helposti huomaamatta ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 2.4.3)
 • Bruttopaino-kentän yksikkötietoa ei ole yhdistetty kenttään ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • Osa yhteenveto-osioiden tiedoista on jaettu useampaan taulukkoon ilman väliotsikoita. (WCAG 1.3.1)
 • Tavaraerät-sivulta puuttuu sarakeotsikko. (WCAG 1.3.1)
 • Hakusivulla on tyhjä linkki ja kaksi tyhjää nimilappua. (WCAG 2.4.4 ja 1.3.1)
 • Molempien hakukenttien pakollisuutta ei ole merkitty. (WCAG 3.3.2)

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija Eficode Oy.
 • Palvelu on arvioitu 02/2019.
 • Seloste on laadittu 22. syyskuuta 2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 22. syyskuuta 2020.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Passitusilmoituspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.  
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus(at)avi.fi.