Saavutettavuusseloste: MRN-tunnus

URL-osoite: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/message-exchange

Tulli pyrkii takaamaan kaikille asiakkailleen digitaalisen saavutettavuuden. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lain edellyttämiä saavutettavuusstandardeja.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään MRN-hakupalvelua, voit saada tietoa tullilähetyksesi tilasta myös muilla tavoilla. Voit soittaa tullineuvontaan, ma–pe klo 8–16 p. 0295 5201, tai käydä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Tunnistautuneille asiakkaille Tulli ilmoittaa MRN-viitteen tulli-ilmoituksen hyväksymissanomassa.

Lisätietoa vaihtoehtoisesta asioinnista ja asiakaspalvelua tarjoavien tullitoimipaikkojen yhteystiedot.

Palvelun saavutettavuus

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:

 • WCAG 2.1, AA-taso

Nykyinen sisällön saavutettavuustilanne:

 • Vastaa suurelta osin vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata palvelussa joitakin saavutettavuusongelmia. Pahoittelemme näitä puutteita. Jos huomaat palvelussa ongelman, jota ei ole alla olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä.
Listaa päivitetään tulevina kuukausina sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä ja saavutettavuusongelmia poistuu.

 • Sarkainnäppäimellä liikkuminen
  • Kaikkiin käyttöliittymän elementteihin ei ole mahdollista päästä sarkainnäppäimellä (esim. kenttäkohtaiset ohjetekstit).
 • Kohdistuksen visualisointi ei ole riittävä.
  • Valittu käyttöliittymäelementti ei erotu riittävästi, elementtien kohdistusta indikoiva korostus on liian huomaamaton.
 • Sivujen otsikointi
  • Palvelu on ns. yksisivuinen sovellus (single-page app), joten ruudunlukijan varassa toimivan käyttäjän on vaikea hahmottaa sijaintiaan: ruudunlukijat huomaavat oletusarvoisesti vain sivulataukset, joten ilman tukitoimia ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa sovelluksen näkymän vaihtumisesta.
 • Tekstivastineet
  • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, jonka vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä informaatiota.
 • Palautteet ja tilatiedot
  • Järjestelmässä on palautteita (virhe- ja onnistumisilmoituksia), joita ruudunlukija ei havaitse ainakaan ilman kohdistuksen siirtoa.
 • Virheilmoitukset
  • Lomakekenttien yhteydessä annetut virheilmoitukset ovat liian epämääräisiä, jotta ruudunlukijakäyttäjä ymmärtäisi, mihin kenttään ne liittyvät.
 • Lomakekenttärivien lisääminen ja poistaminen
  • Lomakekenttärivejä lisätään ja poistetaan dynaamisesti kuvissa näkyvistä painikkeista. Näiden kenttien ja niiden toimintojen ymmärtäminen ruudunlukijan varassa voi olla hankalaa.
 • Pakolliset kentät
  • Palvelussa kaikki kentät ovat oletuksena pakollisia lukuun ottamatta niitä, jotka on erikseen merkitty valinnaisiksi. Tätä ei kuitenkaan kerrota käyttäjille palvelussa. Pakollisia kenttiä ei myöskään ole määritelty ruudunlukijakäyttäjille.
 • Ankkurilinkit
  • Ankkurilinkit esitetään yksinkertaisesti linkkeinä, joille ei tarjota selitystä. Ruudunlukijakäyttäjä saattaa luulla niitä listaksi normaaleja linkkejä.
 • Ohjeet kentissä tekstinä
 • Joissain lomakekentissä ohjeet esitetään tekstimuodossa, mikä voi hämmentää ruudunlukijakäyttäjiä.
 • Sivujen kieli
  • Sivujen kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija saattaa ääntää sivun tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaan.
 • Työkalurivit
  • Painikkeet on usein sijoitettu työkaluriveille, jonka takia ruudunlukijalle tulee luettavaksi puutteellista tekstiä.
 • Hyppylinkki
  • Palveluiden sivuilla on hyppylinkit, joilla voi ohittaa navigaation ja siirtyä pääsisältöön. Hyppylinkit ovat kuitenkin näkymättömiä, joten näkevät näppäimistökäyttäjät eivät pysty käyttämään niitä.
 • Otsikot
  • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esimerkiksi H2- ja H3-otsikkotasot puuttuvat monelta sivulta.
 • Kontrastit:
  • Kontrastit eivät ole riittäviä virheilmoituksissa, syöttökenttien paikanvaraajateksteissä ja syöttökenttien reunoissa.
 • Yhteyden aikakatkaisu
  • Yhteys palveluun katkeaa aikaviiveen jälkeen varoittamatta.
 • Puuttuvat tiedot
  • Puuttuvat tiedot esitetään yhdysmerkillä (”-”). Ruudunlukijat eivät yleisesti lue tällaisia merkkejä.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Firefox & Chrome

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • NVDA-ruudunlukija 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Tulli arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.
 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 6/2019), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Anna saavutettavuuspalautetta: asiakaspalautteet@tulli.fi
 • MRN-hakupalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin asiointipalvelut, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on viisi arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi