Saavutettavuusseloste: Luvat-palvelu

URL-osoite: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/permits

Tulli pyrkii takaamaan kaikille asiakkailleen digitaalisen saavutettavuuden. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lain edellyttämiä saavutettavuusstandardeja.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Luvat-palvelua, voit asioida Lupakeskuksen kanssa myös täyttämällä lupahakemuksen ja toimittamalla sen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu. Lupien hakemuslomakkeet löydät Tullin verkkosivuilta. Neuvontaa lupa-asioissa saat yritysneuvonnasta sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse p. 0295 5202.

Palvelun saavutettavuus

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:

 • WCAG 2.1, AA-taso

Nykyinen sisällön saavutettavuustilanne:

 • Vastaa suurelta osin vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata palvelussa joitakin saavutettavuusongelmia. Pahoittelemme näitä puutteita. Jos huomaat palvelussa ongelman, jota ei ole alla olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä.
Listaa päivitetään tulevina kuukausina sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä ja saavutettavuusongelmia poistuu.

 • Kohdistuksen visualisointi ei ole riittävä
  • Valittu käyttöliittymäelementti ei erotu riittävästi, elementtien kohdistusta indikoiva korostus on liian huomaamaton.
 • Sivun päivittyminen
  • Palvelun toteutustavasta johtuen ruudunlukijat eivät osaa kertoa käyttäjälle sivun tai sen sisällön vaihtumisesta, sivuhistoriaa ei voi käyttää ja kohdistus jää siihen elementtiin, jota on viimeksi käytetty.
 • Sarkainnäppäimellä liikkuminen
  • Kaikkiin käyttöliittymän elementteihin ei ole mahdollista päästä sarkainnäppäimellä (esim. kenttäkohtaiset ohjetekstit).
 • Palautteet ja tilatiedot
  • Järjestelmässä on palautteita (virhe- ja onnistumisilmoituksia), joita ruudunlukija ei havaitse ainakaan ilman kohdistuksen siirtoa.
 • Tullin logo / paluu etusivulle
  • Logosta puuttuu tekstivastine, ja se on piilotettu ruudunlukijalta. Logossa on toiminnallisuus ”paluu etusivulle”, joka ei ole ruudunlukijan havaittavissa.
 • Yhteyden aikakatkaisu
  • Yhteys palveluun katkeaa aikaviiveen jälkeen varoittamatta.
 • Sulje-painike
  • Sulje-painikkeesta ei selviä, mitä siitä suljetaan. Ruudunlukijakäyttäjä ei pysty havaitsemaan painikkeen sijaintia sivun asettelussa.
 • Sivujen kieli
  • Sivujen kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija saattaa ääntää sivun tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaisesti.
  • Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija ääntää sanat yleensä väärin.
 • Asiointiroolivalikko
  • Asiointiroolivalikkoa ei ruudunlukijalla löydä, koska sitä ei ole määritelty niin, että painikkeesta saisi tietoa siitä aukeavasta valikosta.
  • Pudotusvalikko ei ole sarkainjärjestyksessä asiointiroolipainikkeen perässä, joten sitä voi olla vaikea löytää. Pudotusvalikko on järjestyksessä vasta Kirjaudu ulos -linkin jälkeen.
 • Kohdistus dialogeissa
  • Kohdistus ei siirry dialogeihin automaattisesti, vaan jää dialogin avanneeseen painikkeeseen.
 • Otsikot
  • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. H2-otsikkotaso puuttuu monelta sivulta.
 • Välilehdet
  • Välilehdet on toteutettu painikkeina, ja ruudunlukijalle ne näyttäytyvät painikkeina. Valittua välilehteä ei ole korostettu.
 • Taulukot
  • Taulukot eivät toimi kunnolla ruudunlukijalla. Ruudunlukija saa niistä epäselvää tietoa, eikä taulukoissa pysty liikkumaan nuolinäppäimillä.
 • Valintaruutu
  • Valintaruutu ”Näytä vain voimassa olevat luvat” on toteutettu niin, että se on ruudunlukijan kannalta aina tilassa ”ei valittu”.
 • Vaihepolku/sivunavigaatio
  • Vaihepolku esitetään linkkeinä, eikä vaihepolkuna, jolloin sen käyttötarkoitus ei ole ruudunlukijakäyttäjälle selkeä.
  • Eri vaiheissa ei kerrota, mikä vaihe on valittuna.
 • Kenttäkohtaiset virheilmoitukset
  • Kenttäkohtaisia virheilmoituksia ei ole ohjelmallisesti kytketty sisältökenttiinsä, eikä niiden sisältö ole riittävän selkeää.
 • Pakolliset tiedot
  • Pakollisia tietoja ei ole palvelussa erikseen merkitty tai ohjelmallisesti määritelty, koska hakemuksessa kaikki tiedot ovat pakollisia. Myös taulukoihin on lisättävä vähintään yksi rivi, mutta sitä ei ole käyttöliittymällä erikseen kerrottu.
 • Kontrastit:
  • Kontrastit eivät ole riittäviä virheilmoituksissa, syöttökenttien paikanvaraajateksteissä ja syöttökenttien reunoissa.
 • Laajennettavat osiot taulukoissa
  • Taulukoissa on laajennettavia haitariosioita, joita ei ole määritelty laajennettaviksi ruudunlukijaa varten. Osioista saattaa myös puuttua otsikoinnit.
 • Nimilaput (labels)
  • Joiltakin kentiltä (monivalintakentät) saattaa puuttua nimilaput, mikä hankaloittaa niiden sisällön ymmärtämistä, kun palvelua käytetään ruudunlukijalla.
 • Yhteen liittyvien kenttien määrittely
  • Yhteen liittyviä kenttiä, kuten valintapainikeryhmiä tai ensimmäisen vaiheen osoitetietokenttiä, ei ole liitetty toisiinsa ohjelmallisesti, mikä vaikeuttaa niiden hahmottamista yhteenkuuluviksi ruudunlukijakäytössä.
 • Puuttuvat tiedot
  • Asiakkaan täyttämättä jättämät tiedot esitetään kahdella yhdysmerkillä (”--”), jota ruudunlukija ei lue.

Asiakaskokemuskyselylomake

Palvelussa uloskirjautumisen jälkeen tehtävä asiakaskokemuskysely on toteutettu erillisellä Webropol-kyselylomakkeella.  Alla olevat havainnot koskevat tätä lomaketta. Sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2020), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Kuinka asiointisi sujui -radiopainikkeet

 • Radiopainikkeet antavat jokaisen arviointinumeron kohdalla ruudunlukijalle virheellisen tiedon ”1/1”, vaikka niiden olisi kerrottava, mikä arviointinumero kuinka monesta vaihtoehdosta on kyseessä.Tämä vaikeuttaa oikean numeron valintaa ruudunlukijakäytössä. Kyselyn alkuun on lisätty
 • Radiopainikkeet on aseteltu sivulle taulukolla, jonka asettelut ruudunlukijat lukevat turhaan. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijakäyttäjille.
 • Kohdassa ”Haluaisitko vielä tarkentaa missä onnistuimme erityisesti” valitut toteutuselementit aiheuttavat ruudunlukijoilla otsikoiden lukemista kahteen kertaan
 • Kyselyn viimeinen sivu näkyy vain hetken ennen kuin selain ohjaa käyttäjän erilliselle vastausten koontisivulle. Kyselyn viimeiselle sivulle ei pääse takaisin selaimen takaisin-painikkeella.
 • Seuraava-, edellinen- ja lähetä-painikkeet kertovat ruudunlukijalle olevansa painikkeita, vaikka ne ovat toteutukseltaan linkkejä. Ruudunlukijakäyttäjälle virheellinen tieto voi aiheuttaa hankaluuksia oikean näppäintoiminnon valinnassa.
 • Kaikkien Webropolilla tehtyjen kyselyiden otsikoksi tulee automaattisesti ”Webropolilla luotu kysely”, jota Tulli ei voi muuttaa. Otsikon perusteella tätä kyselyä ei siis pysty erottamaan muista Tullin kyselyistä tai palautelomakkeista, vaan käyttäjän on mentävä lomakkeelle kyselyn oikean otsikon selvittämiseksi.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Firefox & Chrome

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • NVDA-ruudunlukija 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Tulli arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.
 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2019), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Antaa saavutettavuuspalautetta: [email protected]
 • Luvat-palvelun saavutettavuudesta vastaa Lupakeskus, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on viisi arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: [email protected]