Saavutettavuusseloste: Luvat ja päätökset -palvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Luvat ja päätökset -palvelua

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Luvat ja päätökset -palvelua, voit asioida Lupakeskuksen kanssa myös sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi tai puhelimitse +358 295 5200..

Voit myös käydä antamassa palautteen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin nettisivuilta löydät asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat kartalla ja toimipaikkojen aukioloajat. 

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat tullineuvonnasta, p. 0295 5201.

Katso Tullin ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön nykyinen saavutettavuus vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytettävyydessä on edelleen joitakin ongelmia. Alla kuvataan tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.  

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia ja korjataan mahdollisimman pian:

Sivujen vaihtuminen 

 • Palvelu on toteutettu single-page-application-teknologialla, jossa kohdistus siirtyy sivun vaihtuessa sivun pääotsikkoon. Palvelussa on kuitenkin joitain yksittäisiä sivuja, joissa kohdistus siirtyy pääotsikkoon, mutta ruudunlukija ei lue pääotsikoita. (WCAG 2.4.3)

Yhteyden aikakatkaisu 

 • Yhteyden aikakatkaisusta varoitetaan käyttäjää ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus pyytää lisäaikaa. Tietoturvasyistä käyttäjä kuitenkin joudutaan kirjaamaan ulos 12 tunnin jälkeen, joten aikarajoituksia koskevat saavutettavuusvaatimukset eivät täyty kokonaan. (WCAG 2.2.1)

Modaali-ikkunat

 • Kohdistuksen siirrossa yksittäisiin modaali-ikkunoihin saattaa olla ongelmia, kun ikkunoita avataan. (WCAG 2.4.3)
 • ”Tee uusi lupahakemus” -modaalissa kohdistus ei pysy modaalin sisällä, vaan siirtyy myös selaimen osoiteriville. Lisäksi kohdistus ei siirry taaksepäin modaalin ensimmäisestä interaktiivisesta elementistä. (WCAG 2.1.1, 2.4.3) 

Liitetiedostojen lataus, lista ja poistaminen

 • Kun valittujen liitetiedostojen lataus alkaa, ruudunlukija lukee palautteen "Ladataan liitetiedostoa", ja kun liite on ladattu, luetaan oikein palaute "liite <liitteen nimi> ladattu". Ongelmana on kuitenkin se, että jos liitteitä on enemmän kuin yksi, ruudunlukija lukee palautteen vain yhden liitteen latautumisesta. (WCAG 4.1.3)
 • Ladattujen liitteiden listassa liitteiden nimet ovat painike-elementtejä, mutta ne ovat lisäksi linkkielementtien sisällä. (WCAG 4.1.2)
 • Ladattujen liitteiden listassa ”Poista tiedosto”-painikkeista ei käy ohjelmallisesti ilmi, mikä liite poistetaan. (WCAG 2.4.4)
 • ”Poista liite” -modaalin sisältöalueen tekstiä ei lueta automaattisesti, kun se avataan. (WCAG 4.1.2)
 • Kun ”Poista liite” -dialogi suljetaan, kohdistus ei siirry takaisin painikkeeseen, josta dialogi avattiin, vaan body-elementtiin. (WCAG 2.4.3)
 • ”Liite poistettu” -palaute ei välity ruudunlukijalle. (WCAG 2.2.1) 

Otsikot 

 • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esim. H3-otsikkotason yli hypätään kokonaan sivuilla, joissa on käytössä alaotsikoita. (WCAG 1.3.1)

Katoavat palautteet

 • ”Luvasta on jo muutoshakemus käsittelyssä” -palaute katoaa näytöltä, eikä tietoa saa sivulta mistään muualta. (WCAG 2.2.1)

Monivalintakentät 

 • Joiltakin monivalintakentiltä saattaa puuttua nimilaput, mikä hankaloittaa niiden sisällön ymmärtämistä, kun palvelua käytetään ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.2)
 • Monivalintakenttien valinnat ilmestyvät niiden alapuolelle, mutta ruudunlukija ei saa valinnasta eikä niiden poistamisesta mitään palautetta. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Valintojen poistopainikkeen nimilapusta ei käy ilmi, mitä sillä poistetaan. (WCAG 2.4.4)

Yhteen liittyvien kenttien määrittely 

 • Yhteen liittyviä kenttiä, kuten valintapainikeryhmiä tai ensimmäisen vaiheen osoitetietokenttiä, ei ole liitetty toisiinsa ohjelmallisesti, jolloin ruudunlukijan on vaikea hahmottaa niiden kuuluvan yhteen. (WCAG 1.3.1)

Puuttuvat tiedot 

 • Asiakkaan täyttämättä jättämät tiedot esitetään kahdella yhdysmerkillä (”--”), jota ruudunlukija ei välttämättä lue. (WCAG 1.3.1)

Asiakaskokemuskyselylomake

Palvelussa uloskirjautumisen jälkeen tehtävä asiakaskokemuskysely on toteutettu erillisellä Webropol-kyselylomakkeella.  Alla olevat havainnot koskevat tätä lomaketta.

”Kuinka asiointisi sujui” -radiopainikkeet

 • Radiopainikkeet antavat jokaisen arviointinumeron kohdalla ruudunlukijalle virheellisen tiedon ”1/1”, vaikka niiden olisi kerrottava, mikä arviointinumero kuinka monesta vaihtoehdosta on kyseessä. Tämä vaikeuttaa oikean numeron valintaa ruudunlukijakäytössä. Kyselyn alkuun on lisätty arviointiasteikko 1-5.
 • Radiopainikkeet on aseteltu sivulle taulukolla, jonka asettelut ruudunlukijat lukevat turhaan. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijakäyttäjille.
 • Kohdassa ”Haluaisitko vielä tarkentaa missä onnistuimme erityisesti” ruudunlukija lukee otsikot kaksi kertaa valittujen toteutuselementtien takia.
 • Kyselyn viimeinen sivu näkyy vain hetken, ennen kuin selain ohjaa käyttäjän erilliselle vastausten koontisivulle. Kyselyn viimeiselle sivulle ei pääse takaisin selaimen Takaisin-painikkeella.
 • Seuraava-, Edellinen- ja Lähetä-painikkeet kertovat ruudunlukijalle olevansa painikkeita, vaikka ne ovat toteutukseltaan linkkejä. Ruudunlukijakäyttäjälle virheellinen tieto voi aiheuttaa hankaluuksia oikean näppäintoiminnon valinnassa.
 • Kaikkien Webropolilla tehtyjen kyselyiden otsikoksi tulee automaattisesti ”Webropolilla luotu kysely”, jota Tulli ei voi muuttaa. Otsikon perusteella tätä kyselyä ei siis pysty erottamaan muista Tullin kyselyistä tai palautelomakkeista, vaan käyttäjän on mentävä lomakkeelle kyselyn oikean otsikon selvittämiseksi.

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Palvelu on arvioitu 12/2018.
 • Seloste on laadittu 1.4.2019.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 18.5.2022.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta.

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Luvat-palvelun saavutettavuudesta vastaa Lupakeskus, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus(at)avi.fi.