Saavutettavuusseloste: Luvat-palvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Luvat-palvelua https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/permits

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Luvat -palvelua, voit asioida Lupakeskuksen kanssa myös sähköpostitse [email protected] tai postitse Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu. Lupien hakemuslomakkeet löydät Tullin verkkosivuilta. Neuvontaa lupa-asioissa saat yritysneuvonnasta sähköpostitse tai puhelimitse 0295 5202.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön nykyinen saavutettavuus 

 • WCAG 2.1, AA-taso
 • Vastaa suurelta osin vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytettävyydessä on edelleen joitakin ongelmia. Alla kuvataan tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.  

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia ja korjataan mahdollisimman pian:

Sivujen vaihtuminen 

 • Palvelu on toteutettu single-page-application-teknologialla, jossa kohdistus siirtyy sivun vaihtuessa sivun pääotsikkoon. Palvelussa on kuitenkin joitain yksittäisiä sivuja, joissa kohdistus siirtyy pääotsikkoon, mutta ruudunlukija ei lue pääotsikoita. (WCAG 2.4.3)

Päivämäärän kalenterielementti 

 • Kalenterielementti on ainoa mahdollinen tapa syöttää päivämäärä päivämääräkenttiin. Elementti ilmestyy automaattisesti näkyviin, kun käyttäjä kohdistaa kursorin päivämääräkenttään.
 • Näppäinkohdistus siirtyy kuukausi- ja vuosivalinnasta yllättäen suoraan nykyistä vastaavaan päivään. (WCAG 3.2.2) 
 • Elementti peittää sisältöä, eikä sitä voi sulkea näppäinkomennoin. (WCAG 1.4.13)
 • Kuukausinuolien nimilaput ovat vain englanniksi. (WCAG 4.1.2)

Yhteyden aikakatkaisu 

 • Jos palvelua ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys palveluun katkeaa varoittamatta. (WCAG 2.2.1)

Modaali-ikkunat 

 • Kohdistuksen siirrossa yksittäisiin modaali-ikkunoihin saattaa olla ongelmia, kun ikkunoita avataan. (WCAG 2.4.3)
 • Ensimmäiseen virheelliseen kenttään kohdistaminen ei toimi modaali-ikkunoissa. Ruudunlukijakäyttäjä ei siis saa palautetta, jos häneltä on jäänyt esimerkiksi jokin kenttä täyttämättä. (WCAG 4.1.3)

Otsikot 

 • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Esim. H3-otsikkotason yli hypätään kokonaan sivuilla, joissa on käytössä alaotsikoita. (WCAG 1.3.1)

Välilehdet 

 • Välilehdet on merkitty ohjelmallisesti väärin, minkä vuoksi ruudunlukija ei osaa lukea välilehtien määrää. (WCAG 4.1.2)

Taulukot 

 • Taulukoiden otsikkosoluissa on ongelmia, minkä vuoksi otsikot eivät välity ruudunlukijalle, kun taulukon soluja selataan. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoista puuttuu ohjelmalliset otsikot, jotka kertoisivat, mitä tietoa taulukoissa esitetään. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoiden riveillä ei ole yksittäisiä ankkurielementtejä, vaan kaikki rivin solut on määritelty ohjelmallisesti painikkeiksi. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Taulukoiden järjestämisestä otsikoiden mukaan laskevasti tai nousevasti ei kerrota ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2 ja 4.1.3)

Vaihepolku/sivunavigaatio 

 • Vaihepolku esitetään linkkeinä, eikä vaihepolkuna, jolloin sen käyttötarkoitus ei ole ruudunlukijakäyttäjälle selkeä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Eri vaiheissa ei kerrota, mikä vaihe on valittuna. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Kontrastit 

 • Kontrastit eivät ole riittäviä virheilmoituksissa, syöttökenttien paikanvaraajateksteissä ja syöttökenttien reunoissa. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Laajennettavat 

 • Laajennettavassa osiossa (”Henkilö, joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä tai vastaa sen liikkeenjohdosta”) on ongelmia haitarivalikkorakenteessa. Haitarit voi avata näppäinkomennoin, mutta ne avautuvat ja sulkeutuvat myös kohdistuksella, mikä tekee kokonaisuuden käyttämisestä vaikeaa. (WCAG 2.1.1)

Monivalintakentät 

 • Joiltakin monivalintakentiltä saattaa puuttua nimilaput, mikä hankaloittaa niiden sisällön ymmärtämistä, kun palvelua käytetään ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.2)
 • Monivalintakenttien valinnat ilmestyvät niiden alapuolelle, mutta ruudunlukija ei saa valinnasta mitään palautetta. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Valintojen poistopainikkeen nimilapusta ei käy ilmi, mitä sillä poistetaan. (WCAG 2.4.4)

Yhteen liittyvien kenttien määrittely 

 • Yhteen liittyviä kenttiä, kuten valintapainikeryhmiä tai ensimmäisen vaiheen osoitetietokenttiä, ei ole liitetty toisiinsa ohjelmallisesti, jolloin ruudunlukijan on vaikea hahmottaa niiden kuuluvan yhteen. (WCAG 1.3.1)

Puuttuvat tiedot 

 • Asiakkaan täyttämättä jättämät tiedot esitetään kahdella yhdysmerkillä (”--”), jota ruudunlukija ei välttämättä lue. (WCAG 1.3.1)

Asiakaskokemuskyselylomake

Palvelussa uloskirjautumisen jälkeen tehtävä asiakaskokemuskysely on toteutettu erillisellä Webropol-kyselylomakkeella.  Alla olevat havainnot koskevat tätä lomaketta. Sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2020), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Kuinka asiointisi sujui -radiopainikkeet

 • Radiopainikkeet antavat jokaisen arviointinumeron kohdalla ruudunlukijalle virheellisen tiedon ”1/1”, vaikka niiden olisi kerrottava, mikä arviointinumero kuinka monesta vaihtoehdosta on kyseessä.Tämä vaikeuttaa oikean numeron valintaa ruudunlukijakäytössä. Kyselyn alkuun on lisätty
 • Radiopainikkeet on aseteltu sivulle taulukolla, jonka asettelut ruudunlukijat lukevat turhaan. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijakäyttäjille.
 • Kohdassa ”Haluaisitko vielä tarkentaa missä onnistuimme erityisesti” valitut toteutuselementit aiheuttavat ruudunlukijoilla otsikoiden lukemista kahteen kertaan
 • Kyselyn viimeinen sivu näkyy vain hetken ennen kuin selain ohjaa käyttäjän erilliselle vastausten koontisivulle. Kyselyn viimeiselle sivulle ei pääse takaisin selaimen takaisin-painikkeella.
 • Seuraava-, edellinen- ja lähetä-painikkeet kertovat ruudunlukijalle olevansa painikkeita, vaikka ne ovat toteutukseltaan linkkejä. Ruudunlukijakäyttäjälle virheellinen tieto voi aiheuttaa hankaluuksia oikean näppäintoiminnon valinnassa.
 • Kaikkien Webropolilla tehtyjen kyselyiden otsikoksi tulee automaattisesti ”Webropolilla luotu kysely”, jota Tulli ei voi muuttaa. Otsikon perusteella tätä kyselyä ei siis pysty erottamaan muista Tullin kyselyistä tai palautelomakkeista, vaan käyttäjän on mentävä lomakkeelle kyselyn oikean otsikon selvittämiseksi.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Firefox & Chrome

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • NVDA-ruudunlukija 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Tulli arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.
 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2019), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Antaa saavutettavuuspalautetta: [email protected]
 • Luvat-palvelun saavutettavuudesta vastaa Lupakeskus, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on viisi arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: [email protected]