Teksti Ei turvaa ilman tekijöitä

Asiantuntijatyötä, jossa mennään eteenpäin

Asko Sinervo valmistui pari vuotta sitten oikeustieteiden maisteriksi. Hän työskentelee Tullin veronkanto-yksikössä perintätehtävissä. Käytännössä yksikkö kantaa veroja, jotka maahantuonnin yhteydessä ovat jääneet maksamatta. Asiakkaina ovat sekä yksityishenkilöt että yritykset.   

Aluksi Sinervo hoiti perintään ja maksukyvyttömyyteen liittyviä tehtäviä sekä valvoi verosaatavien oikeudellisia tehtäviä. Hän ehti olla myös Tullin asiointipalveluissa, jossa työskenneltiin muassa sähköisen asioinnin lainsäädännön tulkinnan ja soveltamisen sekä tietosuojan parissa. Hiljattain Sinervo siirtyi takaisin perintään, nyt esimiestehtäviin.

Sinervo on työskennellyt ennen Tulliin tuloa yksityisessä perintätoimistossa. Vaikka työuraa on vasta muutamia vuosia, hän on huomannut, että yksityisellä ja julkisella puolella on sekä työtapoihin että vastuuseen liittyviä eroja. Tullissa työ on lainsäädännön määräämää, yksityisellä se on hieman vapaampaa.

Uudehkona tullilaisena minut on otettu porukkaan hyvin mukaan. 

Lakimiehen työssä on eduksi olla avoimella mielellä. Päivät eivät kulje samalla tavalla, sillä uusia ja yllättäviä tehtäviä tulee, ja työn prioriteetit muuttuvat nopeastikin. Työntekotapoja pitää muokata tilanteen mukaan. Joustavuutta ja yhteistyökykyä tarvitaan. Tulee myös kysymyksiä, joita pitää pohtia suuremmallakin kokoonpanolla.

– Arvostan Tullissa suuresti hyviä työkavereita, joita on joka puolella organisaatiossa. Auttavia käsiä ja keskusteluapua on aina tarjolla. Uudehkona tullilaisena minut on otettu porukkaan hyvin mukaan, Sinervo toteaa. 

Kannustava työyhteisö

Sinervo on osallistunut Tullin sisäisiin kursseihin, kuten asiantuntijoille suunnattuun e-linjaan. Kurssilla on käyty läpi, mitä esimerkiksi tapahtuu, kun tavara saapuu EU:n rajalle tai kun se sieltä poistuu. Hän on oppinut, millaisia menetelmiä käytetään, miten tuotteita valvotaan sekä miten niitä verotetaan.

Tullikoulu tekee todella laadukasta koulutustyötä. Kursseja on tarjolla tulliselvityksestä lohkoketjuteknologian perusteisiin, Sinervo kertoo.

Tullissa on paljon mahdollisuuksia työntekijöilleen. Vaikka hakeutuisikin tiettyyn tehtävään Tullissa, se ei tarkoita tiettyä tehtävää koko loppuiäksi.

– Olen jo tähän mennessä saanut olla monessa mukana. Täällä ei ole pakko juurtua yhteen rooliin, vaan huomataan oikeasti, jos työntekijä haluaa uusia haasteita. Tulli kannustaa asiantuntijoitaan kehittymään ja tarjoaa sekä uusia vastuita että tehtäväalueita.