Teksti Ei turvaa ilman tekijöitä

Työhyvinvointi on meille tärkeä asia

Arvomme arvostaminen, luottamus, osaaminen ja palvelu ohjaavat työtämme kaikilla organisaatiotasoilla. Meille on tärkeää edistää ja ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta johtamisen, esimieskoulutuksen ja työyhteisövalmennusten kautta.

Edistämme työhyvinvointia, työkykyä ja työn arkista sujumista yhteistyössä työntekijän, esimiesten, organisaation eri asiantuntijoiden ja muun muassa työterveyshuollon toimien avulla. Tavoitteenamme on erilaisilla toimenpiteillä edistää työkykyä ja työhyvinvointia koko työuran ajan. Mittaamme vuosittain henkilöstötyytyväisyystutkimuksella työhyvinvointia ja muutamme tulokset käytännön toimenpiteiksi, joilla parannamme työhyvinvointia yhdessä henkilöstön kanssa.

Perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamiseksi asiantuntijatehtävissä on käytössämme liukuva työaika sekä suurimmassa osassa tehtäviä on myös mahdollisuus tehdä joustavasti etätyötä.

Uudistettu työkyvyn malli tukee työhyvinvointia

Otimme vuonna 2019 käyttöön uudistetun työkyvyn tuen mallin, jolla tuemme tullilaisten työkykyä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kuka tahansa tullilainen voi välittää ja ottaa toisen tullilaisen työkyvyn ja työssä jaksamisen puheeksi. Esimiehen tehtävä on toteuttaa yhdessä työntekijän kanssa varhaisten hälytysmerkkien tai sairauspoissaolojen perusteella työkykykeskustelu. Keskustelussa käydään läpi tilanteen tausta, tarvittavat toimenpiteet ja seuranta työkyvyn tukemiseksi. Keskustelun pääkohdat kirjataan työkykykeskustelulomakkeelle.

Työhyvinvointia tuemme järjestämällä valmennuksia ja koulutuksia työkyvyn tuen mallista, työyhteisön toimivuudesta ja ristiriitojen selvittämisestä, muutosten johtamisesta sekä työhyvinvoinnin muista moninaisista teemoista työntekijöille, esimiehille ja henkilöstön edustajille. Työpajoissa, ryhmätyönohjauksissa ja yksilöiden valmentamisessa paikannettaan keinoja, joilla voidaan edistää työhyvinvointia ja sujuvaa työn arkea.

Virkistystoiminta työhyvinvoinnin tukena

Tullin Urheilukerho ry ja sen 15 paikallista jäsenyhdistystä yhteistyössä Tullin kanssa kannustavat henkilöstöä omaehtoiseen liikuntaan. Urheilukerhon toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää henkilöstömme fyysistä ja henkistä työkykyä sekä edistää yhteisöllisyyttä. Jäsenyhdistykset järjestävät lajikohtaisten jaostotoimintojensa ohella vuosittain erilaisia kuntokilpailuja ja -tempauksia, liikuntailta-päiviä sekä Tullin talvi- ja kesämestaruuskilpailut. Liikunta- ja urheilutapahtumat ovat hyvin suosittuja tullilaisten keskuudessa.

Esimerkiksi urheilumestaruuskisoihin, joita on järjestetty säännöllisesti jo vuodesta 1958 alkaen, osallistuu vuosittain lähes 400 tullilaista. Vuonna 2019 järjestettiin 61. talvikisat Haminassa ja kesäkisat Vantaalla. Ei-kilpailulliset lajit, kuten laturetkihiihto ja maastovaellus kuuluivat kisojen suosituimpiin lajeihin. Myös European Customs Sports Associationin (ECSA) järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin on Suomesta osallistuttu aktiivisesti.

Kolmen eri henkilöstöjärjestön ja Tullin muodostama Tullilaitoksen Lomatukisäätiö (perustettu 1963) vuokraa henkilöstölle lomanviettoa varten entistä Degerbyn tulliasemaa Ahvenanmaalla, rajavartioasemaa Laikossa Rautjärven kunnassa ja venetukikohtaa Puumalassa. Säätiöllä on myös sopimus Saksan tullin lomakohteiden käyttämisestä. Säätiön tilat tarjoavat edullisen vaihtoehdon lomailulle. Myös henkilöstöjärjestöillä ja muutamalla urheilukerhon paikallisella jäsenyhdistyksellä on lomamökkejä ja -osakkeita, joita tullilaiset jäsenet voivat vuokrata edullisesti.