Teksti Ei turvaa ilman tekijöitä

Osaamisen kehittäminen Tullissa

Meillä Tullissa on hyvät mahdollisuudet kehittää ja ylläpitää työn ohessa omaa osaamista. Koulutuksiin osallistumiseen kannustetaan ja koulutusmahdollisuudet ovat laajat.

Tullialan tehtävät vaihtelevat perustehtävistä vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Jokainen tullilainen suorittaa Tullialan peruskoulutuksen, jonka pituus määräytyy työtehtävän mukaan. Operatiivisissa perustehtävissä toimivat tullilaiset suorittavat peruskoulutuksen yhteydessä Tullialan ammattitutkinnon. Peruskoulutuksen jälkeen tullilaiset täydentävät ja syventävät osaamistaan työtehtäviä tukevilla, lyhytkestoisemmilla koulutuksilla. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti – keskimäärin kuusi päivää vuodessa.

Henkilöstökoulutuksemme jakautuu Tullin yleisperehdytykseen, Tullialan peruskoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Järjestämme pääsääntöisesti itse henkilöstömme jatko- ja täydennyskoulutuksen omassa Tullikoulussamme. Koulutus on tullilaisille maksutonta ja sen ajalta maksetaan palkkaa. Tullikouluun ei voi hakea erikseen, jos et ole virka- tai työsuhteessa Tulliin.

Tullilaiset aktiivisia uuden oppijoita

Henkilöstöstämme 86 prosenttia osallistui koulutukseen vuonna 2019. Henkilöstömme koulutus sisältää Tullin toteuttaman oman koulutuksen ja ulkopuolisen koulutuksen. Henkilöstökoulutuksen yhteenlaskettu laajuus vuonna 2019 oli 13 156 koulutuspäivää eli 7,1 päivää henkilötyövuotta kohden.

Meillä osaamista ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti.

Vuosittainen koulutussuunnitelma

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja siksi arvioimme aktiivisesti, mitä osaamista meillä jo on, miten sitä kehitetään tai miten puuttuvaa osaamista hankitaan. Laadimme vuosittain osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman. Suunnitelma vahvistetaan koulutuksen johtoryhmässä, johon kuuluvat työnantajan ja henkilöstön edustajat. Koulutussuunnitelma valmistellaan osastoilla ja substanssiyksiköissä yhteistyössä Tullin koulutuksen kanssa. Suunnitelmanpohjana käytetään osaamiskeskusteluiden yhteydessä kerättyjä henkilöstön koulutustarvekartoituksen tuloksia.

Julkaisemme koulutussuunnitelman koko henkilöstöllemme. Lisäksi tuemme myös talon ulkopuolista, omaehtoista opiskelua.

Osaamiskeskustelu

Vuosittaisten osaamiskeskusteluiden tavoitteena on, että keskustelun jälkeen työntekijällä ja esimiehellä on yhteinen näkemys työntekijän toimenkuvasta, tehtävässä vaadittavasta osaamisesta ja osaamisen kehittämisen alueista. Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan Tullikoulun tarjoamiin koulutuksiin ja pitämään omaa osaamista yllä ulkopuolisilla koulutuksilla.