Olli-Pekka Penttilä, Tullin tilastojohtaja

Olli-Pekka Penttilä, Tullin tilastojohtajaFM (tilastotiede) Olli-Pekka Penttilä on ollut Tullin tilastoinnissa 6.9.2006 alkaen ensin tilastojohtajan sijaisena ja 1.11.2013 alkaen tilastojohtajana. Penttilä muun muassa on ollut aktiivinen Intrastatin (EU-sisäkaupan tilastoilmoittaminen) tiedonantorasituksen pienentämiseksi. Penttilä koordinoi hankkeen pilottiprojektin, jossa oli 17 jäsenmaata ajalla 9/2013 - 9/2014. Projektin aikaiset monenväliset tietojenvaihtosopimukset päättyivät vuoden 2017 loppuun, joissa sopimuskoordinaattorina toimi Suomen tullin tilastojohtaja.

FM (statistik) Olli-Pekka Penttilä har varit i Tullens statistik sedan 6.9.2006, först som ställföreträdare för statistikdirektör och från 1.11.2013 som statistikdirektör. Penttilä bland annat har varit aktiv att minska uppgiftslämnarbördan vid Intrastat-deklarering (statistiska uppgifterna om handeln medlemsländerna emellan). Penttilä koordinerade ett pilotprojekt med 17 medlemsländer under 9/2013 - 9/2014. De multilaterala avtalen om utbyte av data som ingick i projektet gick ut vid utgången av 2017, där statistikdirektören för Finska tullen fungerade som avtalskoordinator.

                            

Ota yhteyttä

Mediapalvelu
vs99Tglox1jZvyyhg NuiYv7CJT6 ngavgfrvi
Tullin uutishuoneeseen

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus