EU:n ja UK:n välisen brexit-erosopimuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa

Jos erosopimusta ei saada aikaan, kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä voi aiheutua sen liiketoiminnalle. Jos sopimusta ei synny, EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on sovellettava kaikkia EU:n ja kolmansien maiden välistä kauppaa koskevia sääntöjä ja muodollisuuksia tavaroihin, joita joko tuodaan UK:sta tai viedään sinne.

Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa UK:n kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Huomioitavia asioita ovat muun muassa

Tullimuodollisuuksien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on esitettävä enemmän asiakirjoja ja annettava lisää tietoja Tullille.

Tietoa ja toimintaohjeita Tullin verkkosivuilla:

Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen

Yhdistynyt kuningaskunta (UK) jätti 29.3.2017 ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Tästä alkanut kahden vuoden neuvotteluaika päättyy 29.3.2019, ja erosopimuksen on määrä tulla voimaan seuraavana päivänä 30.3.2019. Erosopimus sisältäisi määräykset siirtymäajan järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden vapaata liikkumista EU:n ja UK:n välillä. Siirtymäaika kestäisi 31.12.2020 asti. Neuvottelut erosopimuksesta ovat kuitenkin vielä kesken, joten ei ole varmaa, syntyykö sopimusta lainkaan.

EU:n ja UK:n välisissä eroneuvotteluissa on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa

1. Jos yhteiseen sopimukseen siirtymäajasta ja sen sisällöstä ei päästä, UK eroaa unionista ilman siirtymäaikaa. Eron myötä UK:sta tulee EU:n ulkopuolinen valtio eli kolmas maa 30.3.2019 alkaen, ja tavaroiden vapaa liikkuvuus UK:n ja EU:n välillä loppuu.

2. Erosopimus hyväksytään, jolloin UK eroaa EU:sta 29.3.2019 erosopimuksen mukaisesti, ja siirtymäkausi kestää 31.12.2020 asti. Siirtymäkauden aikana UK:ta käsitellään tulliselvityksessä EU-maana, ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:n ja UK:n välillä jatkuu siirtymäkauden loppuun saakka.

Riippumatta siitä, saadaanko erosopimus aikaan vai ei, UK:n ja EU:n välinen suhde muuttuu perustavalla tavalla, kun UK:sta tulee kolmas maa. Kolmannella maalla ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltiolla.

Vaihtoehdon 1 (ero ilman sopimusta ja siirtymäaikaa) tärkeimmät seuraukset:

  • UK:sta tulee kolmas maa ja kaikki UK:n ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaranhaltijat, eli tuojat ja viejät, ovat vastuussa tavaran tulliselvityksestä. Tavaranhaltija voi tulliselvittää tavaran itse tai käyttää siinä huolintaliikettä. Sujuva tulliselvitys ja sähköinen ilmoittaminen edellyttävät usein tullin myöntämiä lupia.
  • Intrastat-tilastoilmoittaminen loppuu.
  • EU:n ja UK:n välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mikä tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat huomattavia viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja vaikeuksia satamissa.

Vaihtoehdon 2 (sopimus syntyy ja siirtymäaika otetaan käyttöön) tärkeimmät seuraukset:

  • UK:sta tulee kolmas maa, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus UK:n ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä, joka on tehtävä 1.7.2020 mennessä. EU:n ja kolmansien maiden välisessä kaupassa sovellettavia sääntöjä, rajoituksia ja muita muodollisuuksia ei sovelleta siirtymäkauden aikana.
  • Velvollisuus tulliselvittää UK:n ja EU:n välillä liikkuvat tavarat alkaa vasta siirtymäkauden päätyttyä.

 

Huomioi nämä

  • Yhdistynyt kuningaskunta (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on toistaiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaa. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison-Britannian (GB, Great Britain). GB on osa UK:ta. GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannilla ei ole omaa maakoodia, joten GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.

Matkustajan kannattaa varautua siihen, että Isoon-Britanniaan (UK) matkustettaessa noudatetaan samoja rajoituksia, määräyksiä ja verottomien tuomisten arvorajoja, joita noudatetaan, kun saavutaan matkalta EU:n ulkopuolelta. Lue lisää matkustajien ohjeistamme.


EU:n ja Ison-Britannian (UK) väliset neuvottelut erosopimuksesta ovat kesken. Netistä tilaajan kannattaa varautua siihen, että UK:sta tehtävät tilaukset tullataan ja verotetaan, kuten verkkokauppaostokset EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Kiinasta tai USA:sta. Laske arvioita kannettavista tullimaksuista ja arvonlisäverosta sekä lue ohjeet miten toimia, jos tilaat netistä.


Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

 


Asiasanat Brexit

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus