Tullin blogi

Tullin resurssien vähentyminen vaarantaa riittävän tehokkaan toimintakyvyn

Antti Hartikainen Julkaisupäivä 15.5.2017 9.08 Blogit

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018–2021 on nyt selvillä. Tullissa asiakirjaa on eittämättä luettu hieman hämmentyneinä. Odotukset olivat kovat, koska hallituksen tiedettiin panostavan sisäiseen turvallisuuteen. Poliisille luvattiin vuosittain lisärahoitusta 34,5 miljoonaa, suojelupoliisille 3,5 miljoonaa ja Rajavartiolaitokselle 8–10 miljoonaa euroa. Niinpä ihmetys oli aika suuri, kun huomasimme Tullin jääneen täysin ilman tämän resurssijaon yhteydessä.

Tullin rooli sisäisessä turvallisuudessa liittyy ensisijaisesti tavaravirran valvontaan ja sitä kautta tulevien uhkien torjuntaan. Nämä tehtävät Tulli on yhä vähenevistä resursseista huolimatta toistaiseksi toteuttanut tehokkaasti. Päättäjät ja kansalaiset ovat voineet luottaa siihen, että Tulli poimii rahdin, postilähetysten ja matkatavaroiden joukosta riittävällä tehokkuudella huumeet, aseet ja räjähteet sekä muut vaaralliset aineet. He ovat voineet luottaa esimerkiksi myös siihen, että maahantuotavista lääkepurkeista löytyy luvattuja lääkkeitä, vaatteet, leipävilja tai mausteet ovat myrkyttömiä, lasten lelut turvallisia ja tuontivihannekset sekä hedelmät täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Näiden tehtävien toteuttamisen osalta keskeistä on se, että Tulli on resurssiensa puitteissa läsnä kaikilla Suomen rajoilla. Schengen-alueen sisärajoilla Tulli onkin usein käytännössä ainoa viranomainen, jonka rajanylittäjät kohtaavat.

Tulli on joutunut vuosikausia vähentämään merkittävästi henkilöstöä, ja jo nykyisellään Tulli tosiasiassa  suoriutuu useista valvontatehtävistä puutteellisesti. Tehokkaat riskianalyysimenetelmämme poimivat päivittäin kohteita, joita emme henkilöstöpulan vuoksi pysty tarkastamaan. Emme myöskään pysty tarkistamaan kaikkia muiden viranomaisten tai kansainvälisten yhteistyökumppaneiden meille osoittamia kohteita. Nykyinen rahoituskehys ei myöskään mahdollista työssämme tarvittavan modernin tekniikan hankkimista tehostamaan tavaraliikenteen valvontaa. Haluaisimme valjastaa keinoälyn tarkastajiemme tueksi, jotta käsiparit vapautuisivat rutiinitehtävistä tuottavampaan työhön. Tullin tehtävissä onnistuminen vaatii aivan uudenkaltaista osaamista esimerkiksi tietoverkoissa tapahtuvan rikollisuuden paljastamisessa ja tutkinnassa. Tuonkaltaisen osaamisen kehittäminen edellyttää käytännössä uusien osaajien rekrytointia, mitä nykyinen rahoituskehys ei valitettavasti mahdollista. Resurssien väheneminen on liian nopeaa. Tulli ei kykene sopeuttamaan toimintaansa voimassa oleviin budjettikehyksiin vaarantamatta keskeisten tehtäviensä toteuttamista ja sitä kautta kansalaistemme turvallisuutta.

Tietoisena valtiontalouden tiukasta resurssitilanteesta Tulli pyysi kehysesityksessään viime lokakuussa maltillista kolmen miljoonan euron tasokorotusta viraston toimintamenoihin vuodesta 2018 alkaen. Tuo summa edesauttaisi välttämään nykyisellä kehyksellä väistämättä edessä olevat henkilöstön lomauttamiset. Toimintamenojen lisäksi Tulli esitti uuden valvontatekniikan hankintaan ja nykyisten valvontalaitteiden kehittämiseen kehyskaudelle yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2007 Tullin työntekijämäärä on vähentynyt 25% (646 henkilöllä) ja on nyt 1929 henkilöä. Alueittain tarkasteltuna henkilökuntaa on supistettu Länsi- ja Keski-Suomesta -38%, Etelä-Suomesta -30% ja Pohjois-Suomesta -27%. Itä-Suomessa suurimmilla rajanylityspaikoilla henkilöstömäärä on pystytty pitämään suurin piirtein samalla tasolla kuin aiemmin, mutta tänä vuonna ja tästä eteenpäin tulevaa poistumaa ei nykyresursseilla pystytä enää korvaamaan.  

Tulli on ainoa viranomainen, joka valvoo ulkomaan kauppaan liittyvää tavaravirtaa ja rajat ylittävien matkustajien matkatavaroita. Kysymys on merkittävästä tehtävästä yhteiskunnan suojaamisen kokonaisuudessa. Myös Tullille tulisi turvata riittävät resurssit osana sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta.

Antti Hartikainen

Tullin pääjohtaja

Liite: Tullin avainlukuja

Antti Hartikainen Blogi

                            

Ota yhteyttä

Mediapalvelu
vs99Tglox1jZvyyhg NuiYv7CJT6 ngavgfrvi
Tullin uutishuoneeseen