1918: Kriget inom tullverket

Den nya temautställningen handlar om tullverket och tullpersonalen i den tumult som rådde under våren 1918. Utställningen öppnas för besökare den 16 maj 2018.

För hundra år sedan, i januari 1918 stod tullverkets anställda inför ett svårt val. Det röda folkkommissariatet tog makten i landet. Tullstyrelsen avslutade sin verksamhet i Helsingfors. De viktigaste tullkontoren fanns på områden som stod under folkkommissariatets kontroll. Tjänstemännen uppmanades att inte komma på jobb. En del av personalen stannade dock, eftersom de behövde sin lön.

Utställningen ”1918 – Kriget inom tullverket” beskriver denna korta och intensiva period som hade en dramatisk inverkan på mångas liv.

Skyddskårister på vaktstugan vid Torneå tull vintern 1918.

Skyddskårister på vaktstugan vid Torneå tull vintern 1918. Största delen tullmän.