Temautställning 2016–17: Den mest hatade skatten?

Den första bilen förtullades till Finland år 1900 i Åbo. Importbeskattningen av bilar blev redan i början av 1900-talet synnerligen komplicerad – och sådan har den genom årtiondena förblivit. Situationen underlättades inte av att importen av bilar var strikt reglerad under krigstiden och under en lång tid efter kriget. År 1958 infördes en egen skatt för bilar som uppbars av Tullen i samband med importen. Sedan dess hörde uppbärandet av den mycket omtvistade bilskatten till Tullens uppgifter. År 2017 överfördes bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen.

Utställningen visar också med vilken uppfinningsrikedom licenstvånget och bilskatten har kringgåtts under årens lopp. Paketbilar, som var befriade från bilskatt, var populära på 1960-talet. Kombibilar kunde också registreras som paketbilar om deras bakfönster var täckta på sidan och om de hade tillfälliga säten. Bilskatt uppbars inte på reservdelar, vilket ledde till att man försökte importera bilar i delar och montera ihop dem i Finland. På 1980-talet lönade det sig ur beskattningssynvinkel att importera en krockskadad bil som körts lite. Flyttfordon har också införts flitigt till Finland och för många har en skattefri bil varit huvudorsaken till utlandsvistelsen.

På utställningen visas också föremål från Nystads bilmuseums och Mobilias samlingar.