Guidade rundturer

Du kan beställa en guidad visning under museets öppettider antingen per telefon 040 332 6979 eller per e-post tullimuseo(at)tulli.fi. För att undvika överlappning kom gärna överens om dag och klockslag minst en vecka före besöket.

Guidade rundturer ordnas också utanför museets öppettider. Kom då överens om tidpunkt i god tid, senast två veckor innan.

De guidade visningarna är avgiftsfria. Eftersom utställningslokalen är liten kan vi inte ta emot fler än 25 personer åt gången. Detta för att säkerställa att alla ser och hör guiden. Större grupper kan delas i två på varandra följande guidningar. Rundturen tar en dryg timme.

Observera att Sveaborg är ett stort område och det tar tid att flytta sig från ett ställe till ett annat.

Tyvärr är vårt museum inte en tillgänglig lokal. Det finns trappor vid ingången och trösklar mellan rummen.