Standarddeklaration

Standardtulldeklarationen för tullagring består av tre deklarationsdelar:

  • aktörer
  • för hela deklarationen gemensamma uppgifter om deklarationspartiet
  • varupostspecifika uppgifter

alt=""

 

Anvisningvideon – tullagerdeklaration