Sammandrag och sändning

Rubriken ”Sammandrag och sändning” visas till vänster i sidonavigationen när du har fyllt i alla deklarationsuppgifter som krävs och ska skicka deklarationen. På denna sida kan du också ändra deklareringssättet.

.alt=""

Sidan ”Sammandrag och sändning” visas också när du granskar en deklaration som du redan skickat.  

Alla deklarationer som du skickat finns på deklarationstjänstens startsida under deklarationslistorna ”Under handläggning” och ”Färdiga”. På sidan ”Sammandrag och sändning” för skickade deklarationer finns ämnessidor för deklarationens handläggningshistoria, dokument som kan skrivas ut samt meddelanden som gäller deklaration.

alt=""

Välj deklareringssätt

Även om du har ingett deklarationen till Tullen med ett meddelande, kan deklarationen visas i deklarationstjänsten för tullagring på samma sätt som en deklaration som ingetts via deklarationstjänsten. I deklarationens informationspanel visas en anmärkning om att deklarationen har ingetts genom meddelandedeklarering.

I meddelandedeklarationen visas knappen ”Välj deklareringssätt”.

alt=""

Du kan ändra deklareringssättet genom att på sidan ”Sammandrag och sändning” klicka på knappen ”Välj deklareringssätt”. Efter att du klickat på knappen kontrollerar systemet ännu att du vill ändra deklareringssättet. Om du vill ändra deklareringssättet, klicka på OK. Deklarationens deklareringssätt kan endast ändras en gång från meddelandedeklarering till webbdeklarering. Efter att du ändrat deklareringssättet till webbdeklarering kan du inte ändra deklarationens deklareringssätt tillbaka till meddelandedeklarering.

Den ursprungliga deklarationens avsändare kan ändra deklareringssättet före frigörandet (deklarationen har statusen ”Har godtagits” och ”Har registrerats”). Deklaranten och ett eventuellt ombud kan ändra deklareringssättet även efter frigörandet (deklarationen har statusen ”Har frigjorts”).

alt=""

alt=""

Efter att deklareringssättet ändrats fortsätter handläggningen av deklarationen i deklarationstjänsten. Anmälningar styrs till deklarationstjänsten.Valknappen är grå om deklareringssättet inte kan ändras.