Meddelanden, begäranden om ändring och ogiltigförklaring av deklarationer och annan kontakt

På sidan ”Meddelanden” kan du läsa och svara på meddelanden som Tullen skickat dig samt själv skicka meddelanden till Tullen gällande dina deklarationer.

Om du har fått meddelanden från Tullen gällande deklarationer, ser du i deklarationslistan ”Under handläggning” bredvid deklarationen i fråga en röd triangel i statuskolumnen, om du inte läst meddelandet. Du blir också påmind om olästa meddelanden med en röd text i uppgifterna på sidan ”Sammandrag och sändning”.

På bilden visas på sidan Sammamdrag och sändning under knappen Korrigera med rött texten "Tullen inväntar ert svar på begäran om tilläggsutredning".

Ett meddelande från Tullen kan t.ex. vara en begäran om tilläggsutredning. Du kan öppna den på sidan ”Dokument” i PDF-format, men svaret ska skickas från sidan ”Meddelanden”.

Begäran är vanligtvis tidsbegränsad och den är noggrannare specificerad i sitt eget innehållsfält. För att visa hela meddelandet och kunna svara på det, ska du klicka på önskad rad, varvid meddelandets innehåll öppnas helt och du kan svara på det.

alt=""

Du kan svara på begäran om tilläggsutredning via svarsfältet i meddelandet.

alt=""

Om tilläggsutredningen förutsätter att ytterligare uppgifter ska inges i form av ett bifogat dokument, välj ny ytterligare uppgift och ange i fälten som öppnas en beskrivning av det bifogade dokumentet och det referensnummer som det bifogade dokumentet tilldelats i Tullens tjänst för leverans av bifogade filer.

alt=""

Via sidan ”Meddelanden” kan du begära ändring av en deklaration som redan godtagits, om du upptäcker att deklarationsuppgifterna behöver ändras efter att Tullen frigjort varorna för förfarandet. För att begära ändring eller ogiltigförklaring ska du klicka på knappen ”Kontaktbegäran”.

alt=""

Välj orsak till kontaktbegäran från rullgardinsmenyn.

alt=""

alt=""

 

Om du väljer begäran om ändring eller begäran om ogiltigförklaring, ska du också välja orsak till ändringen.

alt=""

Ange i fältet för fritext vad du vill att ska ändras. Berätta också varför du begär ändring, om detta inte redan framgår av valet för orsaken till ändringen. Ange uppgiften som fanns i den ursprungliga deklarationen och den rätta uppgiften som du begär att ska läggas till deklarationen.

Om du har ett bifogat dokument som stöd till begäran om ändring eller begäran om ogiltigförklaring, kan du först skicka det till Tullens tjänst för leverans av bifogade filer och sedan nämna det bifogade dokumentet och dess referensnummer i textfältet för kontaktbegäran.

Via sidan ”Meddelanden” kan du också begära tilläggstid för inlämnande av en tilläggsutredning som Tullen begärt (003 – Begäran om förlängning av tidsfrist) eller lämna ditt bemötande till en anmälan om ett negativt beslut som du tidigare fått av Tullen (004 – Bemötande till begäran om hörande).

Om du har gjort en begäran om ogiltigförklaring eller en begäran om ändring och du märker innan du fått ett beslut om detta att begäran är onödig eller gjord på fel grunder, kan du via meddelandesidan begära att ändringen eller ogiltigförklaringen återkallas (005 – Begäran om återkallande av en tidigare gjord begäran om ändring eller ogiltigförklaring). Då fattar Tullen ett beslut om upphörande gällande din begäran om ändring eller ogiltigförklaring.