Grunduppgifter

Kundgränssnittet är ett program som är avsett att användas offentligt av de olika aktörerna. Kundgränssnittet har i första hand skapats för att man via den ska kunna upprätta tulldeklarationer och kontrollera deras status samt svara på Tullens begäranden.

Webbläsare som stöds

Systemet stöder följande webbläsare: Chrome 38+, Firefox 38+, IE11, Safari.

In- och utloggning

Man loggar in i kundgränssnittet via en extern tjänst. Endast identifierade fysiska och juridiska personer kan logga in i tjänsten.

Utloggningen sker via knappen ”Logga ut” i övre högra hörnet på startsidan.

Inställningar

Du kommer till användarinställningarna via knappen ”Inställningar” i övre högra hörnet på startsidan.

Bild på kugghjulsikon.

I användarinställningarna kan du redigera följande uppgifter:

  • meddelandeinställningar
  • meddelandets standardvärden
  • antal rader som visas i listvyerna

När du loggar in i tjänsten första gången ska du fylla i och redigera dina användarinställningar. Ange den e-postadress till vilken du vill få e-postnotifikationer när din deklaration förutsätter åtgärder. Uppgifterna som sparats i användarinställningarna visas i fortsättningen automatiskt

i deklarationerna och du kan också ändra användarinställningarna vid ett senare tillfälle.

 

alt=""

Meddelandeinställningar

I meddelandeinställningarna anger du om du vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar. Ange e-postadressen till vilken du vill att notifikationerna skickas. Om du inte vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar, ska du via tjänsten följa hur din deklarationsprocess framskrider.

alt=""

Meddelandets standardvärden

I inställningarna kan du också ändra de standarduppgifter som visas i deklarationerna, dvs. kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress, kontaktspråk samt företagets verksamhetsställe. Standarduppgifterna visas alltid när du börjar fylla i en ny deklaration.

  alt=""

 

Antal rader som visas i listvyerna

Du kan själv välja hur många rader som visas i listvyerna. Standardinställningen är 10 rader för deklarationslistor och 5 rader för andra listor.

alt=""

Klicka på ”Fortsätt” för att spara ändringarna du gjort.

alt=""

 

Deklarationens informationspanel

Viktiga uppgifter, såsom deklarationens status, MRN, aktörens namn och deklarationens registreringstidpunkt, visas tydligt i informationspanelen ovanför deklarationsuppgifterna. Inom parentes visas deklareringssättet, dvs. om deklarationen har ingetts via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.

alt=""