Anmälan om avslutande

Innehavaren av tullagertillståndet anmäler i efterhand till Tullen alla de elektroniskt ingivna tullagerdeklarationer, där de till tullagerförfarandet hänförda varorna t.ex. har hänförts till följande tullförfarande eller återexporterats. När du är inloggad i tjänsten kan du avsluta en eller flera deklarationer på en gång.

Ifyllningsanvisning – anmälan om varors ankomst vid tullagring