CSTE-varuklassificering

Commodity Classification for Transport Statistics in Europe, CSTE

Statistiken enligt CSTE-klassificeringen härleds från SITC-klassificeringen.. CSTE-varuklassificering används I transportstatistiker (årspublikation).

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord