Fordon på Åland

Åland hör inte till EU:s skatteområde, dvs. det är ett av EU:s särskilda skatteområden. Därför ska alla bilar och andra fordon som ska registreras på Åland förtullas.

Jag köper ett begagnat fordon till Åland

Jag köper ett begagnat fordon från Fastlandsfinland eller från ett annat EU-land och fordonet har registrerats i Finland eller i ett annat EU-land

När du köper ett begagnat fordon till Åland från övriga Finland eller från ett annat EU-land, t.ex. från Sverige, ska fordonet förtullas, men ingen tullavgift betalas för fordonet.

Om du köper ett fordon av en privatperson och moms har betalats för fordonet till det land där fordonet togs i bruk och för det år då det togs i bruk, ska finsk importmoms betalas på fordonet. Du kan emellertid få importlättnad (dold skatt) när det gäller den finska momsen, och i det fallet behöver du inte betala någon finsk importmoms.

Läs mera om den dolda skatten: Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen.

Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattningen av fordon och för därtill hörande rådgivning.

Jag köper ett begagnat ett fordon från ett land utanför EU

När du köper ett begagnat fordon till Åland från ett land utanför EU, t.ex. från Norge, ska fordonet förtullas. Dessutom ska man betala finsk importmoms för fordonet samt en eventuell tullavgift.

Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattningen av fordon och för därtill hörande rådgivning.

Förtullningsanvisningar för ett begagnat fordon

Om du för in ett begagnat fordon du köpt genom att köra det till Åland, eller om du för ut ett begagnat fordon från Åland till övriga Finland, förtulla fordonet enligt anvisningarna nedan.

Om du köpt ett begagnat fordon och kör det själv till Åland, förtulla fordonet enligt följande anvisningar: Anvisningarna är olika beroende på varifrån du för in fordonet.

Fordonet från övriga Finland till Åland

Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
Välj på startsidan att du vill förtulla ”en oförtullad försändelse som jag fått hem/en tidningsprenumeration”.

Välj Finland som fordonets avsändningsland på sidan ”Uppgifter om försändelsen”.
Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon”. Ange som ankomstdatum den dag då fordonet förts in till Åland.

Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan ”Uppgifter om varan”. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs. Om du inte har andra varor att förtulla, gå till nästa sida.

Fordonet till Åland från EU:s tullområde, t.ex. från Sverige eller Tyskland

Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
Välj på startsidan att du vill förtulla ”en oförtullad försändelse som jag fått hem/en tidningsprenumeration”.

Välj fordonets avsändningsland på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, t.ex. Sverige.
Kryssa för rutan ”Försändelsen levereras till Åland”.
Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon”.
Ange fordonets tillverkningsnummer. Ange som ankomstdatum den dag då fordonet förts in till Åland.

Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan ”Uppgifter om varan”. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs och lägg till varan i förtullningskorgen. Om du inte har andra varor att förtulla, gå till nästa sida.

Fordonet till Åland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde, t.ex. från Norge

Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
Välj på startsidan att du vill förtulla ”en oförtullad försändelse som jag fått hem/en tidningsprenumeration”.

Välj fordonets avsändningsland på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, t.ex. Norge
Ange som ankomstdatum den dag då fordonet förts in till Åland.

Ange på sidan ”Uppgifter om varan” uppgifterna om det fordon som du förtullar.
Om du förtullar en begagnad personbil, använd fliken ”Varusökning” och börja sökningen med ordet ”bil”. Om du förtullar något annat fordon än en begagnad personbil, använd varusökningen inte utan ange varans varukod på fliken ”Varukod”.
Fyll i övriga uppgifter som begärs och lägg till varan i förtullningskorgen. Om du inte har andra varor att förtulla, gå till nästa sida.

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

  • Ibruktagningsland
  • Ibruktagningsdatum (år och månad)
  • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
  • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
  • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig.

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 


När du förtullar fordonet i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en vara jag köpt” på tjänstens startsida. Kryssa för rutan ”Förtullning av ett fordon” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange fordonets tillverkningsnummer. Kryssa för rutan ”Varorna är begagnade” på sidan Uppgifter om varan. Ange fordonets tillverkningsår. Fyll i övriga uppgifter som begärs

Försändelser mellan två privatpersoner ska förtullas i tjänsten, innan varan sänds iväg från Åland. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs. Men genom att kryssa i rutan ”jag gör förtullningen åt en annan person” kan avsändaren agera som mottagarens ombud och göra deklarationen istället för denna. 

Se till att du har fordonets registerutdrag och faktura eller någon annan utredning om fordonets värde. Tullen begär dessa uppgifter av dig. 

Saker du bör känna till med tanke på beskattning:

  • Ibruktagningsland
  • Ibruktagningsdatum (år och månad)
  • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
  • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från övriga Finland eller ett annat EU-land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
  • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen 


Jag köper ett nytt fordon till Åland

Jag köper ett nytt fordon från övriga Finland

När du köper ett nytt fordon till Åland från övriga Finland, ska fordonet förtullas, men ingen tullavgift betalas för fordonet. För fordonet ska man betala finsk importmoms.

Fastän den finska bilaffären debiterar moms på försäljningen, ska du ändå betala importmoms i samband med förtullningen. Den finska bilaffären kan återbetala momsen på försäljningen i efterhand mot förtullningsbeslutet. Hos Tullen kan du därefter dessutom begära omprövning, dvs. ändring av skattegrunden, dvs. det belopp som låg till grund för den importmoms du betalade.

Den finska bilaffären kan också sälja en ny bil till kunden till skattefritt pris. I det fallet underlättas förtullningen till Åland. Läs mer: Skattefri exportförsäljning av bil från övriga Finland till Åland (exempel 18)

Jag köper ett nytt fordon som tullklarerats till EU:s område från ett annat EU-land

När du köper ett nytt fordon till Åland från ett annat EU-land, t.ex. från Sverige, ska fordonet förtullas, men ingen tullavgift betalas för fordonet. För fordonet ska man betala importmoms till Finland. Fastän bilaffären tar ut moms vid försäljningen, ska man ändå betala importmoms i samband med förtullningen.

Jag köper ett nytt fordon till Åland från ett land utanför EU

När du köper ett nytt fordon till Åland från ett land utanför EU, t.ex. från Norge, ska fordonet förtullas. Dessutom ska man betala finsk importmoms för fordonet och en eventuell tullavgift.

Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattningen av fordon och för därtill hörande rådgivning.

Jag för in ett fordon som flyttgods till Åland

När du för in ett begagnat fordon som flyttgods till Åland, ska fordonet förtullas oberoende från vilket land eller område du för in fordonet. Bilen ska förtullats omedelbart när du första gången för in den till Åland i samband med flytten.

Om du för in fordonet som flyttgods från övriga Finland eller från EU-området, kan du förtulla fordonet vid Mariehamns tull.

Om du för in ett fordon som flyttgods från ett land utanför EU, t.ex. från Norge, kan du förtulla fordonet med blanketten ”En privatpersons anmälan för förtullning av flyttgods från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (1161)”.

Blanketten 1161 och ifyllningsanvisningarna finns på sidan Övriga tullblanketter.

Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU
Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land 

Leasingbilar som ska användas på Åland

Leasingbilar som ska användas på Åland måste förtullas. Bilens avtalsvillkor påverkar till vilket tullförfarande bilen kan hänföras. Begär mera information om förtullning från Ålands tullrådgivning och om bilbeskattning från Skatteförvaltningen.

Fordon som ett företag använt

Om du köper ett fordon som ett företag använt, fråga säljaren om fordonet innehåller avdragsgill moms. Om fordonet inte innehåller avdragsgill moms, ta reda på om du kan få importlättnad (dold skatt). Om du har rätt till importlättnad, behöver du inte betala finsk importmoms.

Fordon från EU-området, men utanför dess skatteområde

Beakta att det i vissa länder i EU-området finns områden, som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Fordon som förs in från ett område utanför skatteområdet och som ska registreras på Åland, ska förtullas och finsk importmoms ska betalas för dem.