Tillgänglighetsutlåtande – Tullens kundresponsblankett

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullens kundresponsblankett.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Tullens kundresponsblankett, kan du ge respons per e-post [email protected] eller per telefon 0295 5201.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontor som erbjuder kundservice på kartan och tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om de alternativa sätten.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten man använt riktlinjerna för webbsidors tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs de kända problemen med tillgängligheten i tjänsten. Problemen åtgärdas i följande versioner av blanketten. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Innehållet i tjänsten uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden:

 • Alternativknapparna ger för varje bedömningssiffra uppgiften ”1/1” till skärmläsaren, och berättar inte vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om. Detta försvårar valet av rätt siffra när en skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • En del av fälten på blanketten har placerats på sidan med hjälp av tabellstrukturer som inte gömts för skärmläsaren.
 • Tangentbordsanvändare som använder webbläsaren Firefox har svårt att hitta Skicka-knappen, eftersom tangentbordsfokus inte syns på knappen.
 • Enkätens rubrik berättar inte vilken enkät man håller på att besvara, eftersom alla enkäter som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså enkäten inte skiljas åt från Tullens andra enkäter och responsblanketter. Användaren måste öppna blanketten för att veta vilken enkät det är frågan om.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 6/2020.
 • Utlåtandet upprättades 30.7.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 30.7.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Det är Kundtjänsterna vid utrikeshandels- och beskattningsavdelningen som svarar för tillgängligheten av Tullens kundresponsblankett. Kundtjänsterna svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected].