Angivande av förvaringsplats och föreslagen kontrollplats i Tullklareringstjänsten (UTU)

När du upprättar en tulldeklaration, ska du ange uppgifter om plats (förvaringsplats) och föreslagen kontrollplats i deklarationen.

Angivande av uppgifter om plats

Ange som uppgift om plats den plats där varan finns då du fyller i tulldeklarationen. Uppgiften om platsen behöver inte anges i tulldeklarationer som inges i efterhand eller i nationella skattegränsdeklarationer. Ange uppgiften om plats på följande sätt:

  • Om varan befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager när tulldeklarationen upprättas, ange lagerkoden som uppgift om plats.
  • Om varan inte befinner sig i ett lager som godkänts av Tullen, ange adressen till varornas förvaringsplats. Om varan befinner sig t.ex. vid införseltullkontoret, ange tullkontorets besöksadress. Du kan kontrollera tullkontoren och deras adresser här. 

Angivande av föreslagen kontrollplats

Om Tullen har beslutat att granska varan, ange som föreslagen kontrollplats den plats där du vill att varorna ska granskas av Tullen. Den föreslagna kontrollplatsen kan vara densamma som varans förvaringsplats vid ingivande av tulldeklarationen. I importdeklarationer kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen” som typ av förvaringsplats.

Den föreslagna kontrollplatsen anges i Tullklareringstjänsten på följande sätt:

  • Om du föreslår ett tullager eller ett tillfälligt lager som kontrollplats, välj ”B – Godkänd plats” som typ av förvaringsplats. Ange också ”X – Lagerkod” som förvaringsplatsens kvalificerare och kontrollplatsens lagerkod (EORI+3+2, t.ex. FI1234567-800101).
  • Om du föreslår ett tullkontor som kontrollplats, välj ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Ange också tullkontorets besöksadress.
  • Om du föreslår ett på förhand godkänt kontrollställe (CP) som kontrollplats, välj ”C – Godtagen plats” som typ av förvaringsplats. Ange det godkända kontrollställets adressuppgifter som adress och välj ”Z – Besöksadress” som förvaringsplatsens kvalificerare.
  • Om du föreslår t.ex. ditt eget lager som inte är ett av Tullen godkänt lager eller din produktionslokal som kontrollplats, välj ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Ange också platsens besöksadress.

Vid meddelandedeklarering anges uppgifter om föreslagen kontrollplats i punkten ”Varornas förvaringsplats” på följande sätt:

  • Om du föreslår ett tullager eller ett tillfälligt lager som kontrollplats, välj ”B – tillfälligt lager eller tullager” som typ av förvaringsplats. Ange också lagerkoden (EORI+3+2, t.ex. FI1234567-800101)
  • Om du föreslår ett på förhand godkänt kontrollställe (CP) som kontrollplats, välj ”C – Godtagen plats” som typ av förvaringsplats. Ange också det godkända kontrollställets adressuppgifter som adress.
  • Om du föreslår ett tullkontor som kontrollplats, välj ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Ange också tullkontorets besöksadress.
  • Om du föreslår t.ex. ditt eget lager som inte är ett av Tullen godkänt lager eller din produktionslokal som kontrollplats, välj ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Ange också platsens besöksadress.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning