Hoppa till innehåll

Momsregistrerade importörer - deklarering i två steg 

Momsregistrerade företag kan inge den nationella skattegränsdeklarationen från och med 1.2.2022 i två steg enligt Tullens föreskrift 2/2022

Deklareringen i två steg förutsätter att transportfirman har ingett en anmälan av varors ankomst. Läs mer on anmälan till Tullen av varors ankomst

Steg 1: Anteckning i bokföring

Importören registrerar varorna som anlända och för bok över de mottagna varorna t.ex. i sin lagerbokföring eller annan bokföring.

Registreringen ska innehålla den referensnummer för transportdokument eller faktura eller annan identifierare som angetts i anmälan av varornas ankomst. Av registreringen ska framgå det datum då transportfirman har överlåtit besittningen av varorna till mottagaren. Detta datum utgör grunden för vilken månads periodiska deklaration varan hör till. 

Om importören har bestämt att varorna ska levereras direkt till en annan mottagare är importören ändå skyldig att registrera varorna som anlända i sin lagerbokföring eller annan bokföring.  

Steg 2: periodisk deklaration 

Momsregistrerade importörer kan inge deklarationen i två steg. När varan anländer gör importören en anteckning i bokföringen och efter att varan anlänt inger importören en periodisk deklaration. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om varor som under högst en kalendermånad mottagits från en enda säljare.

Den periodiska deklarationen är en nationell skattegränsdeklaration som inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Den ska inges senast den sista dagen i månaden efter importmånaden. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under högst en kalendermånad mottagits från en enda säljare. Under en kalendermånad kan det finnas flera deklarationer per säljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts. Kalendermånaden för vilken den periodiska deklarationen inges ska anges med en kod för ytterligare uppgifter (”FIXXX” + mm/åååå).

Den periodiska deklarationen inges separat för varje säljare så att deklarationen innehåller uppgifter om alla varor som ska deklareras och mottagits från en enda säljare under den period som deklarationen avser. Den periodiska deklarationen ska innehålla koden för ytterligare uppgifter ”FITIJ”, som skiljer den periodiska deklarationen från den deklaration som inges i ett steg.

Också för postförsändelser där mottagaren är ett momsregistrerat företag kan den nationella skattegränsdeklarationen inges i två steg.

Tvåstegsdeklarering som kan tillämpas till 28.2.2022

Momsregistrerade företag kan t.o.m. den 28 februari 2022 inge deklarationer i två steg enligt Tullens föreskrift 2/2021.

Den som är skattskyldig vid import av fraktförsändelser eller dennes ombud skickar till Tullen först en anmälan av varors ankomst, t.ex. ett transportdokument, och inom 10 dagar en elektronisk tulldeklaration i Tullklareringstjänsten. I den elektroniska deklarationen ska man ange referensnumret för det dokument som användes vid försändelsens ankomst.

Dokumentet som används som förenklad deklaration ska innehålla uppgifter om

  • anmälaren
  • importören och exportören
  • skattebestämningsdagen samt
  • försändelsens värde, om det är känt.

I importörens bokföring ska man kunna se det fakturerade värdet på varan på basis av referensnumret för det dokument som skickats till Tullen som förenklad deklaration. Dokumentet ska skickas per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi. Av dokumentet ska tydligt framgå att det är fråga om deklarering i två steg.

Tvåstegsdeklarering av postförsändelser

Deklareringen i två steg enligt Tullens föreskrift 2/2021 kan också tillämpas vid postförsändelser där mottagaren är ett momsregistrerat företag.

Postoperatören registrerar försändelsen vid ankomst och skickar på begäran en lista till Tullen över de postförsändelser som kommit över skattegränsen. Den momsregistrerade importören är ansvarig för att en elektronisk tulldeklaration inges inom 10 dagar efter att varorna passerat skattegränsen.

Vid nationella och EU-försändelser som kommer via Åland Post anmäler Posten försändelsernas ankomst till Tullen genom att dagligen sända in en lista till Tullen med alla ankomster. Dessa ankomster får ett ankomstnummer (format AN1234567AX).

För att anmälan ska kunna kopplas till själva tulldeklarationen bör dessa försändelser ha följande tilläggsinformation i förtullningen:

  • Vid nationella försändelser anges som skattebestämningsdag dagen då kunden mottagit avin samt som ytterligare förfarande kod 680. Vidare bör man som bifogat dokument ange typ 1ZZZ med ankomstnumret som kunden fått från Åland Post som identifierare (format AN1234567AX).
  • Vid EU-försändelser anges ingen skattebestämningsdag då man gör förtullningen samma dag som man mottagit avin. Om man gör förtullningen i efterhand efter att man mottagit avin anges datumet då man mottagit avin som skattebestämningsdag samt tilläggskod 680 under ytterligare förfaranden. Vidare bör som bifogat dokument anges typ 1ZZZ med ankomstnumret som kunden fått som identifierare (format AN1234567AX. Vid ytterligare uppgifter uppger man även kod FIEUP.

Eftersom Åland Post anmäler ankomst (uppvisande) måste ankomstnumret läggas till under bifogade dokument för att försändelsen ska kunna kopplas till företagets bokföring. Lägg även till som bifogat dokument annan typ av dokument där värdet kan konstateras (N380-handelsfaktura eller dylikt).  


Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland