Coronaviruset (covid-19) och Tullens verksamhet

Tullen säkerställer för sin del att den kommersiella trafiken fungerar smidigt också under coronavirusläget. En smidig utrikeshandel säkerställer den tillräckliga tillgången till varor i Finland samt kontinuiteten i de finländska exportföretagens affärsverksamhet. Även bevaknings- och brottsbekämpningsarbetet vid Tullen fortsätter oavbrutet för att skydda samhället, miljön och medborgarna.

Undvik sociala kontakter och vidta följande hygienåtgärder när du besöker ett tullkontor

  • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra människor.
  • Undvik närkontakt, skaka inte hand.
  • Sköt handhygienen extra noggrant, använd desinfektionsmedel och tvätta dina händer regelbundet.
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk.
  • THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask gäller för närvarande i hela landet. I coronaepidemins upptrappningsfas rekommenderas att man använder ansiktsmask i offentliga lokaler där det inte alltid går att undvika närkontakt. 

Varutransporterna och den elektroniska förtullningen fortsätter normalt trots coronaviruset

Tullen rekommenderar att kunderna besöker tullkontoren endast i sådana fall där det är absolut nödvändigt och inte möjligt att använda elektroniska tjänster eller något alternativt tillvägagångssätt.
Kundmeddelande 20.3.2020

Frågor om de stängda gränserna?

I frågor som gäller gränspassage för privatpersoner är det Gränsbevakningsväsendet som ger anvisningar. Följ anvisningarna på raja.fi.

Funderar du på om coronaviruset sprids via varuförsändelser?

Institutet för hälsa och välfärd svarar för de myndighetsanvisningar som gäller hälsa.

”I laboratorieundersökningar har det upptäcks att viruset kan överleva på ytor från några timmar till några dagar. Enligt det som man nu vet spelar spridning via ytor dock inte någon märkbar roll i spridningen av viruset. Hittills har inga infektioner upptäckts som skulle ha skett via ytor, livsmedel eller varor.” (THL 19.3.2020, tills vidare endast på finska)

Bindande klassificeringsbesked

Om inlämning av sjöfartshälsodeklaration

Tullkontor:

Avvikande öppettider
Kontaktuppgifter, tullkontor