Coronaviruset (COVID-19) och Tullens verksamhet

Tullen säkerställer för sin del att den kommersiella trafiken fungerar smidigt också under coronavirusläget. En smidig utrikeshandel säkerställer den tillräckliga tillgången till varor i Finland samt kontinuiteten i de finländska exportföretagens affärsverksamhet. Även bevaknings- och brottsbekämpningsarbetet vid Tullen fortsätter oavbrutet för att skydda samhället, miljön och medborgarna.

Varutransporterna och den elektroniska förtullningen fortsätter normalt trots coronaviruset

Tullen rekommenderar att kunderna besöker tullkontoren endast i sådana fall där det är absolut nödvändigt och inte möjligt att använda elektroniska tjänster eller något alternativt tillvägagångssätt.
Kundmeddelande 20.3.2020

Coronavirusläget förorsakar nya export- och importrestriktioner

  •  Planerar du att importera eller exportera personlig skyddsutrustning? Produkter ämnade för konsumenter övervakas av Tukes. Exporttillstånd för personliga skyddsprodukter som används professionellt beviljas av  Social- och hälsovårdsministeriet, som också ger anvisningar.
  • Det är inte möjligt att importera hundar, katter eller illrar utan att djuret reser tillsammans med sin ägare. Mera information finns på Livsmedelsverkets webbplats.
  • Exporttillstånd för personliga skyddsprodukter som används professionellt beviljas av  Social- och hälsovårdsministeriet, som också ger anvisningar https://stm.fi/sv/framsida

Beställ nyhetsbrevet om tullklarering eller Intrastat

Frågor om de stängda gränserna?

I frågor som gäller gränspassage för privatpersoner är det Gränsbevakningsväsendet som ger anvisningar. Följ anvisningarna på raja.fi.

Funderar du på om coronaviruset sprids via varuförsändelser?

Institutet för hälsa och välfärd svarar för de myndighetsanvisningar som gäller hälsa.

”I laboratorieundersökningar har det upptäcks att viruset kan överleva på ytor från några timmar till några dagar. Enligt det som man nu vet spelar spridning via ytor dock inte någon märkbar roll i spridningen av viruset. Hittills har inga infektioner upptäckts som skulle ha skett via ytor, livsmedel eller varor.” (THL 19.3.2020, tills vidare endast på finska)

Bindande klassificeringsbesked

Tullkontor:

Avvikande öppettider
Kontaktuppgifter, tullkontor


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag