Varustatistik, åren 2018 - 2021

Tidigare varustatistik kan beställas från Statistikservicen.

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2021 (xlsx, 133 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2021 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2021 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2021 31.8.2022


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2020 (xlsx, 132 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2020 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2019 (xlsx, 134 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2019 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2019 31.8.2020


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2018 (xlsx, 128 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2018 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2018 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2018 30.8.2019


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2021 (xlsx, 703 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2021 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2021 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2021 31.8.2022


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2020 (xlsx, 710 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2020 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2020 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2019 (xlsx, 693 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2019 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2019 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2019 31.8.2020


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2018 (xlsx, 695 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2018 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2018 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2018 30.8.2019


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).