Varustatistik, år 2005 - 2017

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2017 (xlsx, 121 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2017 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2017 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2017 31.8.2018


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2016 (xlsx, 117 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2016 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2016 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2015 (xlsx, 109 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2015 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2015 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2015 31.8.2016


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2014 (xlsx, 126 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2014 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2014 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2014


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2013 (xlsx, 135 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2013 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2013 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2013


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2012 (xlsx, 123 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2012 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2012 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2012


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2011 (xlsx, 124 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2011 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2011 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2011


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2010 (xlsx, 125 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2010 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2010 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2010


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2009 (xlsx, 128 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2009 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2009 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2009


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2008 (xlsx, 127 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2008 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2008 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2008


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2007 (xlsx, 124 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2007 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2007 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2007


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2006 (xlsx, 123 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2006 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2006 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2006


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2005 (xlsx, 29 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2005 - Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2005 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2005


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2017 (xlsx, 647 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2017 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2017 31.8.2018


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2016 (xlsx, 605 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2016 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2016 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2015 (xlsx, 599 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2015 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2015 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2015


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2014 (xlsx, 617 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2014 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2014 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2014


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2013 (xlsx, 672 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2013 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2013 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2013


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2012 (xlsx, 609 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2012 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2012 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2012


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2011 (xlsx, 613 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2011 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2011 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2011


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2010 (xlsx, 611 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2010 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2010 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2010


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2009 (xlsx, 662 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2009 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2009 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2009


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2008 (xlsx, 635 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2008 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2008 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2008


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2007 (xlsx, 631 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2007 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2007 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2007


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2006 (xlsx, 666 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2006 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2006 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2006


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2005 (xlsx, 127 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2005 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2005 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2005


Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf