Varustatistik

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2021 (xlsx, 107 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2021 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2021 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2021 30.9.2021


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2020 (xlsx, 132 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2020 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2020 31.8.2021


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2021 (xlsx, 520 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2021 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2021 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2021 30.9.2021


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2020 (xlsx, 710 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2020 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2020 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2020 31.8.2021


Tidigare års varustatistik

Åren 2005 - 2019 >>

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf