Varustatistik

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2023 (xlsx, 115 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2023 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2023 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2023 29.11.2023


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2022 (xlsx, 133 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2022 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2022 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2022 29.8.2023


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2023 (xlsx, 581 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2023 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2023 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2023 29.11.2023


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2022 (xlsx, 705 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2022 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2022 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2022 29.8.2023


Tidigare års varustatistik

Åren 2017 - 2021 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).