Varustatistik

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2019 (xlsx, 109 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2019 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2018 (xlsx, 128 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2018 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2018 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2018 30.8.2019


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2019 (xlsx, 539 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2019 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2019 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2018 (xlsx, 695 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2018 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2018 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2018 30.8.2019


Tidigare års varustatistik

Åren 2005 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf