Varuregister

Varukoden anges i registret med två eller fyra siffrors noggrannhet. De officiella texterna och undernumren finns i KN-nomenklaturen.

Observera att registret är riktgivande och att det inte uppdateras varje år - den senaste uppdateringen är från år 2007 och den föregående uppdateringen är från år 2001. Därför innehåller registret inte de nyaste varukoderna eller varukodsändringarna.
Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
statistik@tulli.fi

Nyckelord KN-nomenklaturen