Varuregister

Varukoden anges i registret med två eller fyra siffrors noggrannhet. De officiella texterna och undernumren finns i KN-nomenklaturen.

Observera att registret är riktgivande och att det inte uppdateras varje år - den senaste uppdateringen är från år 2007 och den föregående uppdateringen är från år 2001. Därför innehåller registret inte de nyaste varukoderna eller varukodsändringarna.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).

Nyckelord KN-nomenklaturen