Vanliga frågor

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren gällande utrikeshandelsstatistik.

Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där finns de senaste statistikpublikationerna och -översikterna. På sidorna finns också information om statistikföringen, publiceringstidtabeller för statistik och färdiga statistiska figurer. På sidan Tabeller finns färdiga excel-tabeller om Finlands import och export per bl.a. varugrupp och land.

Detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-statistikdatabas. Databasen är gratis att använda och kräver ingen registrering.


Klicka på rullgardinsmenyn ovanför valboxen Varuklassifikation (den första boxen av fem) och välj där önskad nivå.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Välj någon kumulativ indikator genom att scrolla ned i valboxen Indikator (den sista boxen av fem) och välj december eller den sista tillgängliga månaden i önskat år i valboxen Tiden.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Välj ”Kod för kvantitetsenhet” och ”Kod för annan kvantitetsenhet” i valboxen Indikator. Observera att annan kvantitet inte statistikförs för alla varukoder. Koderna visas i den framsökta tabellen bredvid kolumnen för kvantitet eller annan kvantitet. Kodförklaringen finns i fotnoten i tabellen, t.ex. ”1 = kg”.

Se också Anvisningar för Uljas-statistikdatabas på Tullens webbplats.


Förändringen hänvisar till hur mycket värdet på importen eller exporten förändrats jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.


Företagsspecifika uppgifter i Tullens utrikeshandelsstatistik är enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till utomstående.

Tullen publicerar statistik över utrikeshandeln enligt företagstyp (endast på finska) och utrikeshandeln enligt företags storleksklass (endast på finska). De innehåller inga företagsspecifika uppgifter.


I Uljas-statistikdatabasen kan man söka statistik enligt SITC revision 3-klassificeringen ända från år 1987. På Tullens webbplats kan man ladda ned excel-tabeller som innehåller import- och exportuppgifter från år 1881. Av enhetsvärde- och volymindex finns tidsserier tillgängliga från år 1866.


Tullens gränstrafikstatistik beskriver trafikmängderna över Finlands gräns per gränsövergångsställe, dvs. bl.a. per hamn. Ur statistiken framgår såväl tomma som lastade containrar som anländer till eller avgår från Finland. Ur gränstrafikstatistiken framgår dock varken transportens avgångshamn eller varuspecifika uppgifter. Statistikcentralen publicerar också olika trafikstatistiker.


Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf