Utrikeshandelns transporter

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Utrikeshandelsstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland. Statistiken visar kvartalsvis Finlands import och export i ton samt transporternas värde. Uppgifterna presenteras uppdelade efter transportsätt enligt det aktiva transportmedel med vilket varan införs eller utförs. Uppgifterna är också grupperade enligt land och varugrupp. Statistikmaterialet innehåller också uppgifter om returvaror och reparerade varor. Transittransporter ingår inte i transportstatistiken.

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf