Utrikeshandel med högteknologi (indragna statistiska offentliggörande)

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Statistiken över utrikeshandeln med högteknologi beskriver handeln med högteknologiska produkter mellan Finland och övriga länder samt ändringarna i handeln. Statistiken omfattar uppgifter om import och export av dessa produkter som helhet, efter varugrupper och efter områden. Statistiken omfattar även uppgifter om utvecklingen under en längre tid. Variabeln är dessa produkters värde i pengar. Statistiken kan även omfatta internationell jämförelse mellan Finland och övriga länder.

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf