Uljas API

Företag och privatpersoner har nu tillgång till Tullens statistik om utrikeshandeln i digital form. Data och tillhörande metadata från Tullens Uljas statistikdatabas kan föras över digitalt via ett programmeringsgränssnitt med namnet API (Application Programming Interface). API:er kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Formatet är csv, json, json-stat eller xml. HTTP GET eller POST frågor används vid dataförfrågningar. Förfrågningen bestäms med olika parametrar.

Fyra olika typer av frågor kan formuleras mot Statistikdatabasens gränssnitt. De tre första söktyperna gäller för metadeta och den fjärde för statistikvariablar:

*Stats

Returnerar data från databasens statistikkuber.
Exempel: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=sv&atype=stats&konv=json

*Dims

Returnerar data gällande dimensioner för en bestämd statistikkub, dvs en lista över de klassifikationer som används i tabellen.  ("dimensions").
Exempel: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=sv&atype=dims&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC

*Class

Returnerar variabler för klassifikationen i statistikkuben ("classification").
Exempel: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=sv&atype=class&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC

*Data

Returnerar statistikvärden som är givna för de valda variablerna inom klassifikationen.  
Exempel: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=sv&atype=data&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC&Varuklassifikation%20SITC1=0-9&Land=DE&Tiden==FIRST*;12&Riktning=2&Indikator=V1

En enskild förfrågans returnering är begränsad till 50 000 celler.

Vänligen läs API:s bruksanvisning noggrant före användning (enbart på engelska).

Tullen tillhandahåller tjänsten i befintligt skick och tar inte ansvar för eventuella störningar eller för produkter som baseras på tjänsten.

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
statistik@tulli.fi

Nyckelord Uljas-databas