Transittransporter

Producent: Tullen

Statistiken över transittransporter har upphört i och med uppgifterna för november 2023. Nya uppgifter produceras inte längre om denna statistik.

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Statistiken beskriver mängden och uppskattade värdet för transittrafiken som går landvägen via Finland till Ryssland. Statistiken innehåller månadsuppgifter över transittrafiken som anländer till Finlands tullgräns och transporteras därifrån landsvägen vidare till Ryssland utan att varorna förtullas på Finlands tullområde. I statistiken presenteras mängduppgifterna i ton, indelat efter viktigaste produktgrupper och viktigaste tullkontor vid östgränsen. Dessutom görs en uppskattning av värdet på transporterna per tullkontor och produktgrupp. Transitvaror ingår inte i handelsstatistiken.

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).