Transittransporter

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Statistiken beskriver mängden och uppskattade värdet för transittrafiken som går landvägen via Finland till Ryssland. Statistiken innehåller månadsuppgifter över transittrafiken som anländer till Finlands tullgräns och transporteras därifrån landsvägen vidare till Ryssland utan att varorna förtullas på Finlands tullområde. I statistiken presenteras mängduppgifterna i ton, indelat efter viktigaste produktgrupper och viktigaste tullkontor vid östgränsen. Dessutom görs en uppskattning av värdet på transporterna per tullkontor och produktgrupp. Transitvaror ingår inte i handelsstatistiken.

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf