Trafiken vid östra gränsens tre största övergångsställen kvartalsvis

I figur 1 nedan visas trafikmängd enligt typ av fordon vid gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra sammanlagt kvartalsvis.

Uppgifterna har hämtats från systemen för automatisk trafikräkning. Uppgifterna har inte granskats särskilt för statistikändamål.

Figur 1. Trafikmängd enligt typ av fordon vid Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra sammanlagt kvartalsvis 2019-2021