Läs mer

Nationalbibliotekets Doria publikationsarkivtjänst
Årspublikationer för utrikeshandelsstatistik med varor 1856-2003

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).