Tabeller

I denna avdelning finns Excel-tabeller över Finlands import och export bl.a. enligt varugrupp och land.

Under Tidsserie finns tabellen över import, export och handelsbalans sedan 1884.

Under Varustatistik finns t.ex. tabeller som beskriver den finska importens och exportens struktur enligt varugrupp (fil: Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (SITC-nivåerna 1-2).

Under Länderstatistik redogörs för strukturen i handeln mellan t.ex. Finland och Ryssland enligt varugrupp (fil: Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer).

Under Indexen finns tabeller med siffror för de enhetsvärde- och volymindex som Tullen publicerat.

Under Logistikstatistik finns tabeller över gränstrafik och utrikeshandelns transporter.

Under Annan statistik finns tabeller över import och export enligt produktgrupp, näringsgren och varornas huvudsakliga änvändning.

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Detaljerade statistiska uppgifter på KN-nomenklaturens 8-siffriga nivå finns i statistikdatabasen Uljas. Statistiska uppgifter kan man få också från Tullens statistikservice tfn 0295 52335 eller e-post statistik[at]tulli.fi.

Teckenförklaring till tabellerna

Mindre än hälften av den använda enheten 0(0,0)
Logiskt omöjligt att återge .
Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges ..
Sekretessbelagd uppgift ...
Intet finns att redovisa -
Ändringsprocenten anges med x då jämförelseårets uppgift är noll eller saknas helt. x

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).