Tabeller

I denna avdelning finns Excel-tabeller över Finlands import och export.

  • Under Tidsserier finns tabeller över import, export och handelsbalans sedan 1884, handelsomsättningen enligt länder sedan år 1881 samt enhetsvärde- och volymindex sedan år 1866.
  • Under Varustatistik finns tabeller som beskriver den finska importens och exportens struktur enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper samt enligt vissa undergrupper.
  • Under Länderstatistik finns tabeller över Finlands utrikeshandel enligt ländergrupper, ursprungs-, avsändnings- och bestämmelseländer samt importen och exporten enligt länder i storleksordning.
  • Under Index för utrikeshandel finns tabeller med siffror för de enhetsvärde- och volymindex som Tullen publicerat.
  • Under Logistikstatistik finns tabeller över gränstrafik och utrikeshandelns transporter.
  • Under Annan statistik finns tabeller över import och export enligt CPA-produktgrupp, näringsgren (TOL), BEC-varuklassificering och varornas huvudsakliga änvändning.

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Detaljerade statistiska uppgifter på KN-nomenklaturens 8-siffriga nivå finns i statistikdatabasen Uljas. Statistiska uppgifter kan man få också från Tullens statistikservice tfn 0295 52335 eller e-post statistik[at]tulli.fi.

Teckenförklaring till tabellerna

Mindre än hälften av den använda enheten 0(0,0)
Logiskt omöjligt att återge .
Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges ..
Sekretessbelagd uppgift ...
Intet finns att redovisa -
Ändringsprocenten anges med x då jämförelseårets uppgift är noll eller saknas helt. x

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).