Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från sidan Prenumerera statistiska publikationer.

Utrikeshandel med varor

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2023

Värdet på Finlands export av varor ökade med 7,1 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,2 miljarder euro. Exportens volym låg på samma nivå som året innan medan exportpriserna ökade med 8,3 procent.

8.3.2023 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2022

Värdet på Finlands export av varor minskade med 8,8 procent jämfört med föregående år i december, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,8 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 17,7 procent men exportpriserna ökade med 11,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 5,3 procent i december till 7,2 miljarder euro. Importpriserna ökade med 12,0 procent men importvolymen minskade med 14,7 procent jämfört med december 2021. Under hela året 2022 ökade värdet på exporten med 18,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Importens värde växte under samma period med 26,6 procent. Exportens volym, beräknad med 12-månaders glidande medelvärde, sjönk 4,9 procent medan importens volym ökade 0,8 procent år 2022.

28.2.2023 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).