Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Utrikeshandel med varor

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2021

Finlands export av varor ökade med 22,5 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var drygt 5,4 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 12,4 procent.

7.9.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2021

Värdet på Finlands export av varor ökade med 24,1 procent i juni jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,6 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 13,5 procent och exportpriserna med 10,5 procent jämfört med juni året innan. Värdet på importen ökade med 21,6 procent i juni till 5,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 15,8 procent och importvolymerna med 7,0 procent jämfört med juni 2020. Under januari-juni ökade den sammanlagda exporten med 13,8 procent och importen med 12,5 procent. Under referensmånaden år 2020 minskade exporten med 14,1 procent och importen med 7,9 procent.

31.8.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Utrikeshandel med högteknologi

Statistiken över utrikeshandeln med högteknologi beskriver handeln med högteknologiska produkter mellan Finland och övriga länder samt ändringarna i handeln. Statistiken omfattar uppgifter om import och export av dessa produkter som helhet, efter varugrupper och efter områden. Statistiken omfattar även uppgifter om utvecklingen under en längre tid. Variabeln är dessa produkters värde i pengar.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf