Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Utrikeshandel med varor

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2021
30.7.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2021
8.7.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Utrikeshandel med högteknologi

Statistiken över utrikeshandeln med högteknologi beskriver handeln med högteknologiska produkter mellan Finland och övriga länder samt ändringarna i handeln. Statistiken omfattar uppgifter om import och export av dessa produkter som helhet, efter varugrupper och efter områden. Statistiken omfattar även uppgifter om utvecklingen under en längre tid. Variabeln är dessa produkters värde i pengar.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf