Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från sidan Prenumerera statistiska publikationer.

Utrikeshandel med varor

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2023

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,3 procent jämfört med föregående år i september enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,3 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 4,6 procent och exportpriserna sjönk med 7,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen minskade med 20,8 procent i september till 6,0 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 11,5 procent och importvolymen minskade med 9,9 procent jämfört med september förra året. I januari-september minskade det totala värdet på exporten med 6,7 procent och värdet på importen med 17,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,0 procent (12-månaders glidande medelvärde oktober 2022 - september 2023). Importens motsvarande volymändring var -9,8 procent.

29.11.2023 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2023

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,3 procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,3 miljarder euro. Exportens volym minskade med 4,7 procent jämfört med samma period året innan och exportpriserna sjönk med 7,0 procent.

7.11.2023 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).