Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från statistikpublikationer.tulli.fi.

Utrikeshandel med varor

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2022

Värdet på Finlands export av varor ökade med 23,0 procent jämfört med föregående år i april, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,6 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 4,2 procent men exportpriserna ökade med 28,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen av varor ökade med 34,0 procent i april och uppgick till 7,5 miljarder euro. Importpriserna ökade med 33,9 procent och importvolymen med 0,2 procent jämfört med april 2021.

30.6.2022 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2022

Värdet på Finlands export av varor ökade med 22,9 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,6 miljarder euro. Under referensmånaden 2021 ökade exporten med 20,3 procent.

7.6.2022 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).