Utrikeshandel statistiska offentliggöranden

Utrikeshandel med varor

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2021

Värdet på Finlands export av varor ökade med 30,9 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,5 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 2,9 procent.

7.1.2022 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2021

Värdet på Finlands export av varor ökade med 17,8 procent jämfört med föregående år i oktober, enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 6,1 miljarder euro. Exportvolymen steg med 0,4 procent och exportpriserna med 18,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Värdet på importen ökade med 27,5 procent i oktober till 6,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 18,7 procent och importvolymen med 8,6 procent jämfört med oktober 2020. I januari-oktober ökade det sammanlagda värdet på exporten med 18,1 procent. Importens värde växte med 17,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

31.12.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Företag som bedriver utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation. Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv.

Index för utrikeshandel

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. 

Transittransporter

Statistiköversikten över landsvägstransiteringar österut omfattar månadssinformation om landsvägstransporter där varor hänförda till transiteringsförfarandet transporteras från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Statistiken innehåller transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna enligt gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Utrikeshandelns transporter

Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt och varugrupp, både efter avsändnings- och bestämmelseland.

Gränstrafik

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel.

Indragna statistiska offentliggöranden

Beakta följande

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf