Statistikservice

  • Tullens statistikservice hjälper dig om du behöver information om statistiken över utrikeshandeln med varor. Statistikservicen ger dig handledning angående sökning och tolkning av statistik.
  • Alla statistikuppgifter som publicerats av Tullens statistikenhet finns tillgängliga gratis i statistikdatabasen Uljas och på Tullens webbplats under avdelningen Statistik. Du kan söka Uljas-uppgifterna i maskinläsbar form också via ett öppet gränssnitt.
  • Du kan beställa statistikpublikationerna och -översikterna som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post genom att klicka på länken nedan.
  • Du kan också beställa statistikuppgifter mot betalning. För beställningarna debiteras en avgift enligt prislistan över Tullens företagsekonomiska prestationer

Prenumerera statistiska publikationer

Beakta följande

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).