Statistikförteckning

I Finlands officiella statistik -serien ingår preliminära statistik, månadsstatistik och mänadspublikation.

Statistik

Utrikeshandel med varor

Index för utrikeshandel

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens ägartyper

Koncentration för utrikeshandel med varor per företag

Transittransporter

Utrikeshandelns transporter

Gränstrafikstatistik

Statliga inkomster som uppbärs i Tullen

Översikter

Översikter per land och landgrupp

Branchöversikter

Återexport

Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln med varor