Statistikförteckning

I Finlands officiella statistik -serien ingår preliminära statistik, månadsstatistik, mänadspublikation och årspublikation.

Statistik Metod för publicering

Utrikeshandel med varor

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Preliminär statistik | Månadsstatistik | ÖversikterUljas-databas
Tryckalster: Preliminär statistik | Månadsstatistik | Månadspublikation
CD-Rom årspublikation 

Index för utrikeshandel

Statistikbeskrivning 2013-

Kvalitetsdeklaration 2013-

Internet: Månadsstatistik | Uljas-databas
Tryckalster: Månadsstatistik
CD-Rom årspublikation 

Utrikeshandel med högteknologi

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Utrikeshandel med högteknologi (årligen) | Uljas-databas
Tryckalster: Utrikeshandel med högteknologi (årligen, på finska)

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Företagens storleksklass -statistik (kvartalsvis) | Företagsstatistik (årligen)
Tryckalster: Företagens storleksklass -statistik (kvartalsvis, på finska) | Företagsstatistik (årligen, på finska)

Utrikeshandel med varor enligt företagens ägartyper

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Företagsstatistik (årligen)
Tryckalster: Företagsstatistik (årligen, på finska)

Koncentration för utrikeshandel med varor per företag

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Företagsstatistik årligen
Tryckalster: Företagsstatistik (årligen, på finska)
CD-Rom årspublikation 

Transittransporter

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Transittransporter (månadvis) | Uljas-databas
Tryckalster: Transittransporter (årligen, på finska)

Utrikeshandelns transporter

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Transportstatistik (årligen) | Uljas-databas
Tryckalster: Månadspublikation (kvartalsvis, på finska) | Transportstatistik (årligen, på finska)
CD-Rom årspublikation 

Gränstrafikstatistik

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Gränstrafikstatistik (årligen) | Uljas-databas
Tryckalster: Gränstrafikstatistik (årligen, på finska)
CD-Rom årspublikation 

Tullverkets uppbörd

Statistikbeskrivning

 

Tryckalster: Månadspublikation
CD-Rom årspublikation 
Översikt Metod för publicering

Översikter per land och landgrupp

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Översikter per land och landgrupp
Tryckalster: Översikt (på finska)

Branchöversikter

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Branchöversikter
Tryckalster: Översikt (på finska)

Återexport

Statistikbeskrivning

Kvalitetsdeklaration

Internet: Återexportöversikt (årligen)
Tryckalster: Återexportöversikt (årligen, på finska)

Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln med varor

Statistikbeskrivning 2016

Internet: Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln -översikt (årligen)
Tryckalster: Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln -översikt (årligen, på finska)