Statistikbeskrivning: Utrikeshandel med högteknologi

Statistikens namn

Utrikeshandel med högteknologi

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver utrikeshandel med högteknologi varor mellan Finland och övriga länder.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om import och export av högteknologiska produkter som helhet, efter varugrupper och efter länder. Av statistiken framgår också de här produkternas andelar av hela importen och exporten under en längre tidsperiod. Statistiken kan även omfatta internationell jämförelse mellan Finland och övriga länder.

Metod för datainsamling

Statistiken framställs på basis av Finlands officiella utrikeshandelsstatistik, som Tullen producerar. Statistik insamlad av bl.a. Eurostat, OECD och FN kan användas i internationell jämförelse.

Klassificeringar

Högteknologiska produkter har definierats i ett utkast som utarbetades av Eurostat år 2009 och som ännu inte har slutgiltigt godkänts. Definitionen baserar sig på en version som OECD publicerade år 1995. Klassificeringen av varorna grundar sig på SITC-klassificeringen (Standard International Trade Classification, Rev. 4). Tidigare klassificerades varorna enligt den föregående versionen av SITC-klassificeringen (Rev. 3). Forskning och utveckling av högteknologiska produkter utgör minst 4 % av branschens omsättning.

High-technology aggregations based on SITC Rev. 4 (pdf)

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Den årliga statistiken över utrikeshandel med högteknologi offentliggörs i mars-maj efter statistikåret. Då är statistiken ännu preliminär, för från och med år 2010 offentliggörs den slutliga utrikeshandelsstatistiken i slutet av augusti efter statistikåret.

Månatliga statistiska uppgifter finns i statistikdatabasen Uljas.

Tidsserie

Statistik över utrikeshandel med högteknologi finns på Tullens webbplats under rubriken Ulkomaankauppatilastot (på finska). Statistik för åren 2001–2007 och för år 2009 finns i elektronisk form. År 2008 sammanställde man inte en statistik på grund av klassificeringsändringar.

Statistikcentralen producerade statistik över utrikeshandel med högteknologi ända till år 2009 och publicerade preliminära uppgifter också år 2008.

Uppgifter om utrikeshandel med högteknologi finns tillgängliga i Tullens statistikdatabas Uljas enligt den nyaste klassificeringen (SITC Rev. 4) från och med år 2002 och enligt den tidigare klassificeringen  (SITC Rev 3) för åren 1996–2002.

Nyckelord

utrikeshandel, import, export, högteknologi

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi