Statistikbeskrivning: Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor (2013-)

Statistikens namn

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver pris- och volymutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. Indexen offentliggörs separat för EU-handeln och för handeln med tredjeländer. Utöver indextalen har utrikeshandelns pris- och mängdutveckling också analyserats verbalt och med grafiska medel.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas med ett Intrastat-system från statistikdeklarationer som de uppgiftsskyldiga företagen lämnar in. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- resp. externhandeln.

Klassificeringar

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel beräknas och publiceras enligt CPA2008-klassificeringen (Classification of Products by Activities).

Uppdateringsfrekvens

Månad

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel publiceras inom nio veckor efter utgången av statistikmånaden. En exakt publiceringstidtabell fastställs för cirka ett år framåt. Publicerings¬tidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel finns tillgängliga med nuvarande klassificeringar från år 2010. Av de tidigare använda CPA2002-varukoderna har 27 varukoder vid import och 24 varukoder vid export kedjats bakåt till år 2002.
Tullen har producerat utrikeshandelsindex sedan år 1919. De äldre utrikeshandelsindexen finns tillgängliga i arkivet i form av pappersutskrifter.

Nyckelord

utrikeshandel, priser i utrikeshandeln, enhetsvärdeindex, volymindex, bytesförhållande

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi

Mera information

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor uträknas av Tullen. Dessutom får man från Statistikcentralen prisindex över import och export som beskriver utrikeshandelns prisutveckling.