Internationell utrikeshandelsstatistik

Statistik publicerad av internationella organisationer

WTO http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Grundstatistik över handel efter land och region.

FNs statistik http://comtrade.un.org/
Statistikuppgifter enligt SITC och HS som sänts till FN av medlemsstaterna.

International Merchandise Trade Statistics (IMTS) http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm

Statistik publicerad av EU

Alla EU-medlemsstater (Eurostat Comext) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Den mest exakta nomenklaturstatistiken över medlemsstaternas utrikeshandel.

Statistik publicerad av EU-medlemsstaterna

Belgien (Statistikmyndighet) http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&Code=buithand
Statistik i enlighet med HS2 och SITC.

Bulgarien (Statistikmyndighet) http://www.nsi.bg/ImpExpE/ImpExpE.htm
Webbplatsen finns på bulgariska och engelska. Statistik över handelsutbyte, import och export.

Cypern (Statistikmyndighet) http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf
De senaste uppgifterna om Cyperns utrikeshandel. På engelska.

Danmark (Statistikmyndighet) http://www.statistikbanken.dk/
Länken "Udenrigshandel" ger statistik med bl.a. SITC-klassificering. Genom att registrera sig som användare (kostnadsfritt) kan man lagra sökningar bl.a. enligt KN-varukoder. Sidorna finns också på engelska.

Estland (Statistikmyndighet) http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfileri.asp
Länken "Economy" leder till statistikdatabasen. Statistik över allmän handel och specialhandel enligt HS-avdelning bl.a. i Excel-format. På engelska.

Frankrike (Franska tullen) http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp
En kostnadsfri web-databas med möjlighet att söka bl.a. statistik enligt land och nomenklatur i enlighet med KN 8 (NC 8). Uppgifter kan lagras med transferer-funktionen. Därtill ger bl.a. funktionen "Conjonctore Régional" regionala siffror över utrikeshandel. Olika diagram och tabeller finns också. Webbplatsen finns endast på franska.

Grekland (Statistikmyndighet)http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
Under "Statistical Themes" väljer man Trade-Services -> Import/Export. På engelska.

Irland (Statistikmyndighet) http://www.cso.ie
Välj Statistics och under Economy välj External Trade. Databasen, bl.a. import- och exportstatistiker enligt SITC-klassificering.

Italien (Statistikmyndighet) http://www.coeweb.istat.it/english/default.htm
Databas där man kan söka Italiens import- och exportstatistik enligt bl.a. KN 8 och SITC. Databasen finns på italienska och engelska.

Lettland (Statistikmyndighet) http://data.csb.gov.lv/DATABASEEN/atirdz/databasetree.asp?lang=1
Databasen, uppgifter om handelsombyte, handelspartner och godskategorier. På engelska.

Litauen (Statistikmyndighet) http://www.stat.gov.lt/en/
Färdiga tabeller om utrikeshandeln "Statistics (Predefined tables) -> Foreign trade" och databasen "Statistics (Databases -> Macroeconomics -> Foreign trade". Statistiker I enlighet med bl.a. CN och SITC. På engelska.

Luxemburg (Statistikmyndighet) http://www.statistiques.public.lu/fr/
Från vänstra sidan väljer man "Economie et finances -> Relations économiques extérieures -> Commerce extérieur". Grunduppgifter om utrikeshandel. Webbplatsen finns på franska.

Malta (Statistikmyndighet) http://www.nso.gov.mt/themes/theme_page.aspx?id=54
Översikter om utvecklingen av Maltas import och export. På engelska.

Nederländerna (Statistikmyndighet) http://statline.cbs.nl/
Länken "Selecteren" (Select på engelska) öppnar en meny med mappen "Bedrifjsleven- Internationale Handel (Trade and Industry)". Man kan ladda statistik över utrikeshandel enligt HS och SITC från mappen. Webbplatsen finns på nederländska och på engelska.

Polen (Statistikmyndighet) http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm
Välj Information by category -> Prices, trade and services. Handelsutbytesiffror. På engelska.

Portugal http://www.ine.pt/
Välj Statistical Data -> Database -> International Trade. Import- och exportstatistiker enligt bl.a. CN2.

Rumänien (Statistikmyndighet) http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.en.do
Man kan söka både kostnadsfri och avgiftsbelagd statistik i databasen. Registrering krävs (kostnadsfri). Bl.a. import- och exportstatistik. Det finns ocksä äldre statistik i pdf-format på webbplatsen.

Slovakien (Statistikmyndighet) http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
Uppgifter om import och export, bl.a. efter HS-avdelning. Databasen "Slovstat" förutsätter registrering, men är kostnadsfri. På engelska.

Slovenien (Statistikmyndighet) http://www.stat.si/pxweb/Database/Economy/Economy.asp
Databas "SI-Stat -> External trade", statistiska uppgifter enligt bl.a. CN. På engelska.

Spanien (Statistikmyndighet) http://www.ine.es/en/welcome_en.htm
Välj först "Economy" och "Foreign trade" och sedan "Main foreign trade results". Statistik på KN 2 varukodsnivå finns tillgänglig. Tabelltexterna är på spanska.

Storbritannien (Tullverket - HM Customs & Excise) http://www.uktradeinfo.com/
Välj "Data -> Trade data". "Preprepared Tables" innehåller grundsiffror över import och export. Databasen ("Build your own tables") förutsätter registrering som användare, men bruket är kostnadsfritt. Statistiksiffror enligt varukodsnivåer KN 4 och KN 8 samt SITC finns tillgängliga. Siffrorna kan lagras direkt t. ex. i Excel.

Sverige (Statistiska Centralbyrån) http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Genom "Handel med varor och tjänster" kan man söka och lagra statistik över utrikeshandel i filformat enligt bl.a. SITC- och KN-nomenklaturer (alla siffernivåer) enligt år eller månad. Lagringen av de större tabellerna förutsätter registrering, men tjänsten är kostnadsfri. Även på engelska.

Tjeckiska republiken (Statistikmyndighet) http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
Välj Economy -> External Trade. På engelska.

Tyskland (Statistikmyndighet) http://www.destatis.de/
Välj Themen -> Weitere themen -> Aussenhandel. Import och export enligt huvudproduktgrupp och delstat. På tyska och engelska.

Ungern (Statistikmyndighet) http://www.ksh.hu
Webbplatsen finns på ungerska och engelska. Under Data, välj Themes. En databas och tabeller finns tillgängliga.

Österrike (Statistikmyndighet) http://www.statistik.at/web_de/statistiken/aussenhandel/index.html
Statistiska uppgifter om handelsutbyte, handelspartners och viktigaste godskategorier. På tyska och engelska.

Statistik över utrikeshandeln av andra europeiska länder

Norge (Statistikmyndighet) http://www.ssb.no/muh_en/
TGrundsiffror om import och export. Genom länken ?Tabeller? får man hela urvalet, bl.a. import och export enligt SITC och HS samt index över import och export. Webbplatsen finns på norska och på engelska.

Ryssland (Statistikmyndighet) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
Välj External economic activities. Bl.a. statistik över import och export. Webbplatsen finns också på engelska.

Schweiz (Schweiziska tullen) http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=en
Månatliga siffror och sammandrag om utrikeshandel. Webbplatsen finns på tyska, franska och italienska.

Turkiet (Statistikmyndighet) http://www.turkstat.gov.tr/
Välj Foreign trade -> Foreign trade statistics -> Data. Bl.a. SITC, BEC- och ISIC-klassificeringar. På engelska.

Tullstatistik av länder utanför Europa

USA (Handelsministeriet - Department of Trade ) http://tse.export.gov/

Import- och exportstatistiker enligt HS2, HS4 och SITC.

USA (Statistikmyndighet - U.S. Census Bureau) http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/
Tidsserier och landspecifika uppgifter enligt SITC-klassificering. Innehåller också utrikeshandeln av de viktigaste HS-varukoderna enligt delstat.

Japan (Tullverket) http://www.customs.go.jp/english/index.htm
Välj "Trade Statistics (Search) ". Webbplatsen finns på engelska. Landspecifika uppgifter, samt uppgifter enligt HS-varukod.

Sydkorea (KITA, Korea International Trade Association) http://global.kita.net
Statistik över gods (Korea Trade Statistics) enligt HS och SITC, webbplatsen finns på engelska. Kostnadsfri, men registrering förutsätts.

Thailand (Tullverket) http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/CustEn/Home/HomeWelCome
Statistik över gods enligt HS. Webbplatsen finns också på engelska.


Nyckelord