Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt.

Statistik som publiceras regelbundet

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Augusti 2020 7.10.2020 30.10.2020
September 2020 6.11.2020 30.11.2020
Oktober 2020 7.12.2020 31.12.2020
November 2020 8.1.2021 29.1.2021
December 2020 8.2.2021 26.2.2021
Januari 2021 10.3.2021 31.3.2021
Februari 2021 8.4.2021 30.4.2021
Mars 2021 7.5.2021 31.5.2021
April 2021 7.6.2021 30.6.2021
Maj 2021 8.7.2021 30.7.2021
Juni 2021 6.8.2021 31.8.2021
Juli 2021 7.9.2021 30.9.2021
Augusti 2021 8.10.2021 29.10.2021
September 2021 8.11.2021 30.11.2021
Oktober 2021 8.12.2021 31.12.2021
November 2021 7.1.2022 31.1.2022
December 2021 7.2.2022 28.2.2022

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Handeln mellan Finland och Storbritannien 23.12.2020
Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser, 2020 juli-september 23.12.2020

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.