Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt. För övriga publikationer och översikter meddelas tidtabellen när man kunnat fastslå mera exakta datum för publiceringen av dem.

Statistik som publiceras regelbundet (Texten på finska, tabellerna även på svenska)

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Juli 2018 7.9.2018 28.9.2018
Augusti 2018 9.10.2018 31.10.2018
September 2018 7.11.2018 30.11.2018
Oktober 2018 7.12.2018 31.12.2018
November 2018 8.1.2019 31.1.2019
December 2018 7.2.2019 28.2.2019

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser, april-juni 2018 25.9.2018

Transittransporter

Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

I tjänsten Uljas publiceras Transittransporterna i slutet av följande månad två dagar före månadsstatistiken.

År 2018 Januari-Februari 2019

Tidtabellen för uppdatering av Uljas

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker, årspublikationen är en CD-ROM-skiva. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.
  • Årspublikationen "Utrikeshandel med varor" utkommer ca 12 månader utgången av det år statistiken gäller.