Publiceringskalender för statistik om utrikeshandel med varor

Tullen ger ut statistikpublikationer om FOS-statistik (Finlands officiella statistik) månadsvis och Uljas statistikdatabasen uppdateras med samma tidtabell. Det exakta månatliga publiceringsdatumet definieras för preliminära statistiken, den detaljerade månadsstatistiken samt för indexserier om utrikeshandeln med varor i november året innan.

Preliminära statistiken publiceras senast 40 dagar efter utgången av statistikmånaden och den detaljerade månadsstatistiken om utrikeshandel med varor senast 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Publiceringsdatum för FOS-Statistik

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik/ Preliminära index/ ULJAS Månadsstatistik/ Index/ ULJAS
Juli 2023 6.9.2023 28.9.2023
Augusti 2023 6.10.2023 27.10.2023
September 2023 7.11.2023 29.11.2023
Oktober 2023 7.12.2023 29.12.2023
November 2023 8.1.2024 29.1.2024
December 2023 6.2.2024 28.2.2024

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

I Uljas-statistikdatabasen publiceras data i regel samtidigt som statistikpublikationen i fråga offentliggörs. Utöver data för den preliminära statistiken, den detaljerade månadsstatistiken och indexserierna, publiceras data i statistikdatabasen även t. ex för statistik över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass. Data finns även landsskapsspecifikt över utrikeshandeln med varor. Data är tillgängligt enligt olika klassificeringar. Gällande logistikstatistik, uppdateras uppgifterna enbart i statistikdatabasen. All data i statistikdatabasen är tillgängligt även på svenska.

Publiceringstidtabell för logistikstatistik i Uljas-statistikdatabasen::

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Övriga statistiska publikationer och översikter publiceras enbart på finska.