Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt. För övriga publikationer och översikter meddelas tidtabellen när man kunnat fastslå mera exakta datum för publiceringen av dem.

Statistik som publiceras regelbundet (Texten på finska, tabellerna även på svenska)

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Juni 2019 8.8.2019 30.8.2019
Juli 2019 6.9.2019 30.9.2019
Augusti 2019 9.10.2019 31.10.2019
September 2019 7.11.2019 29.11.2019
Oktober 2019 10.12.2019 31.12.2019
November 2019 10.1.2020 31.1.2020
December 2019 10.2.2020 28.2.2020

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Återexports år 2018 5.9.2019

Transittransporter

Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

I statistikdatabasen Uljas publiceras Transittransporterna i slutet av följande månad två dagar före månadsstatistiken.

År 2019 Januari-februari 2020

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker, årspublikationen är en CD-ROM-skiva. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.
  • Årspublikationen "Utrikeshandel med varor" utkommer ca 12 månader utgången av det år statistiken gäller.