Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt.

Statistik som publiceras regelbundet

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik/ ULJAS Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Juni 2022 5.8.2022 31.8.2022
Juli 2022 6.9.2022 30.9.2022
Augusti 2022 6.10.2022 31.10.2022
September 2022 7.11.2022 30.11.2022
Oktober 2022 7.12.2022 30.12.2022
November 2022 5.1.2023 31.1.2023
December 2022 7.2.2023 28.2.2023

Övriga statistiska publikationer och översikter publiceras enbart på finska.

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

Preliminär statistik publiceras ca 40 dagar efter utgången av statistikmånaden. Utrikeshandelsstatistik och rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.