Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt. För övriga publikationer och översikter meddelas tidtabellen när man kunnat fastslå mera exakta datum för publiceringen av dem.

Statistik som publiceras regelbundet (Texten på finska, tabellerna även på svenska)

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Juli 2019 6.9.2019 30.9.2019
Augusti 2019 9.10.2019 31.10.2019
September 2019 7.11.2019 29.11.2019
Oktober 2019 10.12.2019 31.12.2019
November 2019 10.1.2020 31.1.2020
December 2019 10.2.2020 28.2.2020
Januari 2020 9.3.2020 31.3.2020
Februari 2020 7.4.2020 30.4.2020
Mars 2020 8.5.2020 29.5.2020
April 2020 8.6.2020 30.6.2020
Maj 2020 9.7.2020 31.7.2020
Juni 2020 7.8.2020 31.8.2020
Juli 2020 7.9.2020 30.9.2020
Augusti 2020 7.10.2020 30.10.2020
September 2020 6.11.2020 30.11.2020
Oktober 2020 7.12.2020 31.12.2020
November 2020 8.1.2021 29.1.2021
December 2020 8.2.2021 26.2.2021

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Utrikeshandel med varor enligt landskap 2019 (1-6) 6.11.2019

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.