Översikter per land och landgrupp

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

I landsöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste varugruppsspecifika uppgifterna om handeln mellan Finland och ett annat land. Motsvarande översikter kan också upprättas över olika landgrupper (t.ex. EU-länder, utvecklingsländer, Latinamerika etc.).

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf