Översikter per land och landgrupp

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

I landsöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste varugruppsspecifika uppgifterna om handeln mellan Finland och ett annat land. Motsvarande översikter kan också upprättas över olika landgrupper (t.ex. EU-länder, utvecklingsländer, Latinamerika etc.).

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).