Utrikeshandel översikter

Du kan beställa alla statistikpublikationer och -översikter som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post från sidan Prenumerera statistiska publikationer.

Översikter per land och landgrupp

I landsöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste varugruppsspecifika uppgifterna om handeln mellan Finland och ett annat land. Motsvarande översikter kan också upprättas över olika landgrupper.

Branschöversikter

I branschöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste land- och landgruppsspecifika uppgifterna om Finlands utrikeshandel inom en viss bransch.

Återexport

Översikten beskriver per varugrupp hur stor andel av den totala exporten från Finland utgörs av varor som tillverkats någon annanstans än i Finland men som exporterats härifrån. 

Landskapsspecifik statistik över utrikeshandeln med varor

Statistiken beskriver varuhandeln som överskrider statsgränsen enligt det landskap där import- och exportförfarandena har genomförts.