Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2019

31.7.2019 9.00Tulle, Statistik

Både exportpriserna och exportvolymen ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor ökade med sju procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,8 miljarder euro. Exportpriserna steg med 3,6 procent och exportvolymen med 4,5 procent. I januari-maj ökade exportvärdet med fem procent jämfört med samma period året innan.

Värdet på importen steg med två procent i maj och var något under 5,8 miljarder euro. Importvolymen ökade med 3,9 procent, men importpriserna sjönk med 1,2 procent från året innan. I januari-maj ökade importvärdet med en procent jämfört med samma period året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 18 miljoner euro i maj. I januari-maj visade handelsbalansen däremot ett underskott på 50 miljoner euro. I maj 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 249 miljoner euro. I januari-maj var underskottet en miljard euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna minskade, förbättrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,4 i maj då det i maj året innan låg på 98,6. I april 2019 låg indextalet på 99,9.

Exporten av maskiner och utrustning ökade avsevärt i maj. Värdet på exporten av petroleumprodukter ökade från förra året, men tillväxten i exporten av andra kemiska industrins produkter var långsammare. Värdet på den totala exporten av skogsindustriprodukter var på samma nivå som föregående år. Importen av industrins insatsvaror minskade i maj medan importen av andra huvudgrupper ökade.

Exporten till EU-länderna ökade med sex procent och exporten till länder utanför EU med nio procent i maj. Exporten till Kina och Storbritannien minskade i maj, men exporten till andra stora handelspartners ökade. Importen från EU-länderna ökade med fyra procent, men importen från länder utanför EU förblev på förra årets nivå i maj. Importen från Sverige minskade medan importen från andra stora handelspartners ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Maj Förändring

Januari-maj

Förändring
2018 2019 % 2018 2019 %
Export (fob) 5 369 5 768 +7 26 412 27 686 +5
Import (cif) 5 618 5 750 +2 27 437 27 735 +1
Balans -249 +18   -1 025 -50  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Maj Förändring Medeltal* Förändring
  2018:05 2019:05 2019:05/
2019:04
2019:05/
2018:05
2018:06-2019:05 2018:06-2019:05/
2017:06-2018:05
Volymindex
Export 103,7 108,3 +4,6 +4,5 102,8 +1,4
Import 109,3 113,6 +1,8 +3,9 106,2 -0,8
Enhetsvärdeindex
Export 116,7 120,9 +1,2 +3,6 118,9 +4,5
Import 118,4 117,0 -2,2 -1,2 120,1 +5,5
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.8.2019Senaste offentliggöranden

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2019
28.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag